ORG - Suport organitzatiu

FACILITAR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE DONES HAITIANES QUE TENEN INFANTS AMB DISMINUCIONS FÍSIQUES, PSÍQUIQUES O INTEL·LECTUALS A LA COOPERATIVA DEL CENTRE KAI ST. GERMAIN A TABARRE

Número:
3282
Estat:
En curs
Beneficiari:
DIS - Discapacitats
País:
HAITÍ
Àrea geogràfica:
CARIB
Import del projecte:
50.800,00 Euros
Aportació del Fons:
4.855,00 Euros
Entitat executora:
FUNDACIÓ NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS
SINOPSI:

El projecte es desenvolupa al centre de dia Kay St. Germain, localitzat a Tabarre, Port-au-Prince, un centre que atén infants i joves amb disminucions en un programa integral que vetlla per la salut, l'educació i que ofereix a les mares una ocupació (elaboració i venda d'artesania local) que permet generar recursos econòmics per poder mantenir la família. Fora de la cooperativa del centre Kay St. Germain, les mares dels infants amb disminucions no tenen altres mitjans per guanyar-se la vida perquè han de tenir cura dels fills. A la cooperativa de dones haitianes, les mares poden treballar mentre els fills amb disminucions són atesos en un programa integral de fisioteràpia, escolarització i nutrició, al mateix centre Kay St. Germain. En aquest context, el projecte pretén facilitar la integració sociolaboral de dones haitianes sense recursos, mares de nens amb necessitats especials, per tal d'evitar que abandonin els seus fills per manca de mitjans per poder-ne tenir cura. És a dir, el projecte preveu cobrir la problemàtica de l'abandonament d'infants haitians amb discapacitat, alhora que potencia l'autonomia econòmica de les seves mares. El fet de poder formar part d'un programa sociolaboral, garanteix el suport econòmic a les mares, la inclusió social i la possibilitat de crear un entorn segur per a aquestes i els seus fills amb disminucions, sense que pateixin cap mena de discriminació. D'altra banda, des del centre Kay St. Germain es treballa la sensibilització comunitària a través de xerrades sobre salut preventiva i sobre les necessitats i drets de les persones amb discapacitat, per tal de donar visibilitat a un col·lectiu exclòs socialment, per trencar barreres i millorar l'acceptació social de les famílies afectades amb la finalitat que puguin ser respectades per la comunitat i integrar-se a la societat haitiana. També és treballa l'apoderament de les mares d'infants amb disminucions per tal que sàpiguen defensar-se davant les dificultats quan es trobin en un entorn hostil i discriminador cap al col·lectiu de persones amb discapacitat.