DLO - Desenvolupament local

ESTABLIMENT D´UN PERÍMETRE AGRÍCOLA PER A LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT I DELS INGRESSOS D´UN GIE DE DONES I PER LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA A LA COMUNA DE TANKANTO ESCALE

Número:
3382
Estat:
Tancat
Beneficiari:
DON - Dones
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
23.417,00
Aportació del Fons:
4.323,64
Entitat executora:
DAADÉH FOULADOU
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

l projecte consisteix en l'activació d'un perímetre agrícola impulsat per 40 dones de la comuna de Tankanto Escale, a la regió de Kolda. En aquesta regió, tot i ser una de les que presenta un major potencial agrícola del Senegal, un 42% de la població es troba en situació d'inseguretat alimentària mentre que un altre 40% està al límit. Això implica que en cas de crisi, com ja va passar al 2008 amb una pujada sobtada dels preus internacionals dels aliments, pot veure's abocada a haver de renunciar a altres necessitats bàsiques com l'escolarització dels infants o l'atenció mèdica per comprar aliments o, pitjor encara, la impossibilitat d'accés físic o econòmic als aliments bàsics per cobrir les seves necessitats d'una dieta sana i equilibrada.

Davant d'aquesta situació que moltes ja han patit al llarg de les seves vides, les dones de la comuna s'han organitzat i amb el suport i l'assessorament de l'associació Daadeh Fuladu (La Veu de Fuladu), amb seu a Kolda i a Torelló, han decidit cercar el finançament per posar en marxa una horta comunitària d'una hectàrea amb un doble objectiu:

  1. Millorar i diversificar la seva alimentació i la de les seves famílies amb els productes cultivats a l'horta.
  2. Generar una font d'ingressos a través de la comercialització dels excedents en el mercat de Kolda.

Per tal d'activar l'horta les activitats del projecte estan centrades a:

  1. La construcció d'una tanca que impedeixi l'accés dels animals a l'horta, de forma que els cultius quedin protegits
  2. La perforació d'un pou, la instal·lació d'una bomba d'energia solar i la construcció d'un dipòsit elevat que els permeti extreure l'aigua, emmagatzemar-la i regar per gravetat
  3. La instal·lació d'un sistema de rec eficient

Una vegada que l'horta estigui operativa s'integrarà al projecte 3199, de la xarxa de perímetres agrícoles que tenen el suport de diferents ajuntaments catalans en el marc del grup de treball Senegal del Fons Català. Així, les dones que la gestionen es podran beneficiar d'unes formacions facilitades per FODDE, amb seu també a Kolda, en tècniques d'agroecologia, sistema autogestionat de microcrèdit, i acompanyament del dret d'accés a la terra per a les dones, així com d'intercanvis comercials i de coneixements amb els altres perímetres i de serveis com un banc de llavors autòctones.

Cal destacar que el projecte està basat en l'aproximació de les migracions i el desenvolupament, ja que és promogut per Daadeh Fuladu, una associació de persones originàries de la zona de Kolda residents a Catalunya. Per això també es contempla una acció de retorn a la ciutadania de Torelló sobre les accions a les quals es dona suport en el marc d'aquest projecte.