DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

ENFORTIMENT DEL MOVIMENT LESBOFEMINISTA D'EL SALVADOR PER A LA REIVINDICACIÓ DE LES DONES LESBIANES

Número:
3739
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
EL SALVADOR
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
26.999,45
Aportació del Fons:
9.256,31
Entitat executora:
COOPERACCIÓ
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El projecte té com a objectiu contribuir a la desconstrucció de la cultura lesbofòbica i a l'enfortiment del col·lectiu de lesbianes en la defensa dels seus drets a El Salvador. 
 
Es pretén afavorir el procés de construcció d'una col·lectiva lesbofeminista salvadorenca crítica i capacitada en l'exigibilitat dels seus drets i enfortir dones lesbianes en coneixements, capacitats i eines, tant individualment com col·lectivament. 
 
CooperAcció s'ha unit amb dues sòcies com a Hijas de Safo y Mujeres Ixchel seguint una estratègia d'intervenció d'enfortiment real de les capacitats de les dones que viuen una sexualitat dissident i de les seves col·lectives pròpies. 
 
El projecte segueix un accionar feminista i pretén construir estratègies per a la defensa, ls promoció i ls demanda dels seus drets, que contribueixi també a qüestionar conductes i comportaments socials i polítics que reforcin la invisibilització, la discriminació i la violència contra les lesbianes. 
 
Amb les activitats del projecte es pretén crear espais de reflexió, diàleg i treball entre dones lesbianes de diferents col·lectives d'El Salvador per articular accions pels efectes de la discriminació i les violències a l'àmbit públic i privat contra les lesbianes, dones bisexuals, adolescents, joves i adultes.
 
Per això, es desenvoluparan processos formatius des de la visió lesbofeminista, trobades, processos d'autocura des de l'art. La metodologia proposada permet investigar el propi cos, aturar-se, escoltar, sentir, anomenar, resignificar i acomiadar-se dels patrons culturals apresos en aquests sistemes que causen patiment.
 
D'altra banda, tenint en compte que el que és personal és polític i que l'aposta és lesbofeminista, es mantindrà la visibilitat de les lesbianes als espais públics. En el projecte les mateixes col·lectives participen en les demandes a les manifestacions públiques convocades pel moviment feminista i el moviment LGTB i preveu fer un festival de rebel·lies lèsbiques. A més, es crearà una articulació per incidir en les postures de la 15a Trobada Feminista de Llatinoamèrica i El Carib, que tindrà lloc a El Salvador el novembre de 2023.