EDU - Educació i Formació

ENFORTIMENT DE LES ACCIONS PER A L'ABORDATGE DE LA BAIXA VISIÓ A COLÒMBIA EN EL MARC DE LA RUTA D'ATENCIÓ INTEGRAL EN SALUT VISUAL DEFINIDA EN LA POLÍTICA INTEGRAL D’ATENCIÓ EN SALUT

Número:
3294
Estat:
En curs
Beneficiari:
CTP -Col·lectius tècnics o professionals
País:
COLÒMBIA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
151.521,79 Euros
Aportació del Fons:
22.713,00 Euros
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ INSTITUT DE LES DESIGUALTATS
SINOPSI:

Una persona té baixa visió quan clínicament té agudeses visuals entre 20/60 i 20/400 o un camp visual central inferior a 20 graus en el seu millor ull, però la visió residual li permet planificar i/o realitzar una tasca determinada. En aquesta categoria s'inclouen les persones que presentin deficiències per percebre llum, forma, mida o color dels objectes. A causa de les alteracions en la funció visual i les restriccions per al desenvolupament d'activitats que es generen, la baixa visió es configura com una condició de discapacitat visual moderada i greu. Això fa que una persona amb baixa visió irreversible, que no pugui accedir a un procés de rehabilitació integral, no tindrà la completa capacitat de relacionar-se amb el medi, per la qual cosa tindrà una menor qualitat de vida i la faran una persona més vulnerable a la pobresa. És així l'any 2012 es va formular la primera versió del Marc Estratègic per a l'abordatge de la Baixa Visió a Colòmbia, que va permetre el desenvolupament d'accions des de diferents components (organització central, sistemes d'informació i monitoratge, recursos humans, sistemes i serveis de baixa visió irreversible, infraestructura tecnologia), que s'han anat desenvolupant de manera articulada amb organitzacions de l'Estat, acadèmia, societat civil, les persones amb discapacitat visual, amb l'acompanyament de les Xarxa Nacional en discapacitat visual (Abans RedUNESCOVISION Colòmbia i UNESCOVISION Joves). Aquest marc ha estat revisat i avaluat de forma participativa en el III Fòrum Nacional de Baixa Visió i Rehabilitació Visual, pels actors involucrats en la formulació, l'execució i posada en marxa en els territoris per ser actualitzat en el marc del Sistema Nacional de Discapacitat i en el Sistema General de Seguretat Social en Salut (s'ha adoptat la Política d'Atenció Integral en Salut - PAIS, en la qual s'estableix un nou Model Integral d'Atenció en Salut - MIAS, que busca a través de les Rutes d'atenció, oferir una atenció integral amb enfocament diferencial a les persones amb discapacitat que permeti reconèixer i organitzar les atencions davant les diferències individuals i col·lectives). Aquest exercici d'actualització del Marc Estratègic ha permès identificar els assoliments, dificultats, reptes i accions que permetin continuar el treball per visibilitzar les necessitats de les persones amb baixa visió. Quant als èxits d'aquest marc estratègic es destaquen: 1. Consolidació de la baixa visió com un tema d'interès en salut pública per a Colòmbia2. Incidència en la política pública de discapacitat i inclusió social, la qual cosa es reflecteix en el posicionament del tema en l'agenda pública, el treball realitzat en els comitès departamentals i municipals de discapacitat.3. Inclusió de la baixa visió en la Política d'Atenció Integral en Salut (PAIS) a través de la respectiva Ruta d'Atenció Intregral en Salut Visual. Resolució 429 de 20164. Incidència en la construcció de l'acte administratiu per al procés de Certificació de Discapacitat i Registre.5. Incidència en les Rutes Integrals d'Atenció en Salut - RIAS: Detecció primerenca i visibilització del procés de rehabilitació funcional.6. Incidència en la Resolució 5969 de 2017 (Actualització del Pla de Beneficis en Salut) en la qual s'ha aconseguit una ampliació progressiva de cobertura de productes de suport per a les persones amb discapacitat visual.7. Inclusió de intervencions en baixa visió en els diferents nivells d'atenció Aquest marc des de la perspectiva de les persones involucrades, ha permès passos molt importants per a la millora de les condicions de vida de les persones amb baixa visió. Malgrat tot, com que els canvis socials necessiten continuïtat temporal, cal continuar el treball articulat, interdisciplinari i intersectorial per avançar en el reconeixement dels drets de les persones i la seva atenció diferenciada en pro d'una inclusió social efectiva i eficient dels que tenen baixa visió.