EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

ENFORTIMENT DE LA CONCERTACIÓ ENTRE SOCIETAT CIVIL I AUTORITATS LOCALS PER A LA GOVERNABILITAT I EL DESENVOLUPAMENT A L´ARRONDISSEMENT D´AQUIN

Número:
3080
Estat:
En curs
Beneficiari:
AUT - Autoritats locals
País:
HAITÍ
Àrea geogràfica:
CARIB
Import del projecte:
35.288,00 Euros
Aportació del Fons:
30.000,00 Euros
Entitat executora:
CRESFED
SINOPSI:

Aquest projecte s'emmarca dins les accions de recuperació de municipis del Sud d'Haití afectats per l'huracà Matthew. El finançament del Fons Català s'aplicarà al desplegament de dues activitats principals i dos resultats esperats. El primer resultat està vinculat a la creació i la consolidació de xarxes comunals a tres municipis d'Aquin al sud d'Haití i una xarxa d'àmbit comarcal o d'arrondissement. Es planteja dissenyar i implementar un programa de formació adreçat a quadres directius i membres de les xarxes comunals. També es té previst desplegar un component formatiu destinat a l'enfortiment dels governs municipals.El segon resultat està implicat en l'acompanyament en el procés d'elaboració del Pla Local de Desenvolupament dels municipis de Sant Louis du Sud i de Cavaillon, així com l'actualització i avaluació del Pla Local de Desenvolupament del municipi d'Aquin. Aquest component està vinculat a l'acció municipal i a la planificació estratègica com a eina inclusiva i participativa i obre un espai de concertació entre les autoritats locals i les organitzacions de societat civil. Per assolir aquest resultat, es realitzarà un diagnòstic de necessitats, es definiran la visió i les orientacions estratègiques, es farà una programació i una identificació d'accions a dur a terme i es farà un procés de restitució, validació i apropiació per part de les autoritats municipals i les associacions.