EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

ENFORTIMENT DE CAPACITATS PER A LA GESTIÓ COL·LABORATIVA DE LLUITA CONTRA LA COVID-19 A GÀMBIA

Número:
3466
Estat:
Tancat
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
GÀMBIA
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
19.998,85
Entitat executora:
WASDA - Wuli and Sandu Development Agency
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

La pandèmia de la COVID-19 ha afectat significativament tots els aspectes de la vida a tot Gàmbia, i en particular a l'Upper River Region-URR. A més d'amenaçar la salut, la pandèmia també planteja seriosos reptes per als sistemes socioeconòmics. A les zones rurals, els agricultors, les empreses i les comunitats estan especialment afectats.
 
El projecte es basarà en treballs i col·laboracions existents que es mantenen en comunitats afectades pel desastre dels forts vents que varen afectar l'URR. En particular, per a la implementació dels components del projecte proposat que se centren directament en les comunitats identificades, WASDA proposa col·laborar amb la Direcció Regional de Salut de l'URR. Es vol incidir a canviar hàbits i discurs per prevenir malalties transmissibles i no transmissibles. Es treballarà a escala local i comunitària amb estructures comunitàries per capacitar-los per participar activament en els processos de presa de decisions i implementar accions dirigides que tinguin en compte les vulnerabilitats específiques de les poblacions més vulnerables (dones i nens) .
 
A través de l'avaluació de necessitats ràpida duta a terme i el contacte directe amb les comunitats realitzades per WASDA en relació amb la pandèmia COVID-19, s'ha vist que les vides i els mitjans de vida han canviat dràsticament, provocant un col·lapse en els serveis econòmics i socials de les comunitats. 

Les famílies no s'aventuren a realitzar activitats econòmiques, per la qual cosa els nivells d'ingressos han baixat i algunes han quedat pràcticament sense res, especialment les afectades després de la devastació de la tempesta de vent. 

La pandèmia continua pressionant el país en estat d'emergència i, per tant, les famílies afectades per les ventades i la resta de la població encara tenen molts necessitats no cobertes, i cal actuar. La majoria de les famílies afectades per la tempesta de vent de l'any passat encara estan no s'han recuperat i la pandèmia ha aturat les activitats de reconstrucció. 

En el marc del projecte de lluita contra la COVID-19, es donarà suport a través de la distribució de productes alimentaris bàsics per a les famílies, es farà subministrament de kits d'higiene per al rentat de mans a les llars, una campanya de sensibilització i es treballarà per incrementar la resiliència i el foment de les capacitats locals, enfortiment de les estructures de govern local (VDCs i WDCs) en el desenvolupament dels nivells de plans de resposta i emergència COVID-19 a l'URR.
 
Amb la implementació d'aquest projecte, WASDA té l'oportunitat de treballar estretament amb actors de desenvolupament com l'Oficina de Governador de la Regió-URR, Regional Health Directorate-URR, Department of Community Development-URR, Local Area Council, Regional Disaster Management Office and Regional Red Cross Office.

A l'àmbit comunitari es treballarà amb estructures com els Comitès de desenvolupament comunitari (VDCs) i Ward Development Comités (WDCs) i els Grups de Suport Comunitaris (VSGs). També els grups de joves, dones i comunicadors tradicionals perquè donin suport a la mobilització i la distribució de materials de construcció.