EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

EDICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER A LA POBLACIÓ KOSOVAR

Número:
4056
Estat:
Tancat
Beneficiari:
JOV - Joves
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
2.688.733,82 Euros
Aportació del Fons:
51.743,90 Euros
Entitat executora:
PLATAFORMA X KOSOVO
SINOPSI:

Després dels anys marginació de l'albanès i del període de guerra, l'ETMMK (Institut de Publicació de Llibres de Text de Kosovo) no disposa de fons editorial per a les escoles. Una de les editorials que treballava per l'ETMMK, la LIBRI SHKOLLOR, tampoc no té reserves, però està molt interessada a iniciar l'activitat tan aviat com sigui possible amb l'objectiu de publicar 204 títols durant el curs acadèmic 1999/2000, bàsicament els llibres de text més elementals per a les escoles de primària, per a les escoles universitàries i documentació pedagògica bàsica. És concretament a aquesta editorial a qui es donarà suport per editar una matèria concreta per al nivell d'educació que considerin més adient.