EDU - Educació i Formació

DRET A LA SALUT A GUINEA BISSAU: MILLORA DE L´ASSISTÈNCIA MÈDICA I SANITÀRIA AUGMENTANT LES CAPACITATS HUMANES

Número:
3285
Estat:
En curs
Beneficiari:
CTP -Col·lectius tècnics o professionals
País:
GUINEA BISSAU
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
348.550,00 Euros
Aportació del Fons:
6.248,00 Euros
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ MÈDICA PER A LA INFÀNCIA, DE CATALUNYA (AMIC)
SINOPSI:

El projecte és transversal i s'emmarca dins del programa 'Salut: qüestió de vida' que AMIC desenvolupa de manera conjunta i coordinada amb la Fundació Dr. Ivan Mañero i amb ASOCE. La inestabilitat política i la manca de recursos econòmics del Ministeri de Salut fan que la major part de la població quedi exclosa del sistema sanitari públic (no té accés al serveis sanitaris ni pot costejar-se els medicaments i els tractaments). La situació encara és més precària en l'àmbit de la salut de la dona, ja que són considerades ciutadanes de segona. Per això, es preveu que el projecte beneficiï directament els pacients que seran atesos pels equips quirúrgics desplaçats, els professionals mèdics i sanitaris formats, les dones de la comunitat que rebran formació, els més de 50.000 pacients que s'atenen cada any a l'Hospital Pediàtric i Maternal Emanuel i els pacients atesos a totes els centres de salut on exerceixi el personal format. El projecte és fruit de la demanda social i resultat d'una anàlisi exhaustiva de les necessitats. A partir de l'anàlisi, el projecte s'ha estructurat en cinc intervencions: - Formació d'infermers/es en cures postoperatòries i protocols d'assistència i de llevadores en tècniques i protocols- Assistència medicoquirúrgica i sanitària de pacients sense recursos- Lliurament de materials i instrumental mèdic- Millora de la capacitat de gestió de les estructures sanitàries- Sensibilització i capacitació de la població (especialment dones) en temes bàsics de salut Per fer-ho, es desplaçaran dues expedicions quirúrgiques a Guinea Bissau. D'altra banda, també s'hi desplaçarà una infermera durant dos mesos. Amb aquestes intervencions es pretén millorar la capacitat d'assistència mèdica i sanitària de la població d'Àfia, però també augmentar les capacitats humanes tant del personal mèdic i sanitari, com de la comunitat a través de la formació de dones.