EDU - Educació i Formació

DONA, IGUALTAT I TREBALL DIGNE AL MARROC 2019-2022 (FASE I)

Número:
3379
Estat:
Tancat
Beneficiari:
OBR - Obrers /Treballadors
País:
MARROC
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
93.896,00
Aportació del Fons:
6.000,00
Entitat executora:
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA - SINDICALISTES SOLIDARIS
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

Aquest projecte triennal, es proposa enfortir el paper de les dones en tres àmbits de treball. La primera d'aquestes accions serà davant del Plenari del Consell Nacional d'ambdós sindicats mostrant així el compromís del màxim òrgan de direcció en l'objectiu d'apoderar a les dones dins la vida sindical. 
 
Durant el primer any, i com a segona acció del programa, es realitzaran formacions entre diferents estaments sindicals (formats majoritàriament per homes) per tal de conscienciar-los i trobar eines per incorporar les dones en llocs de responsabilitat de les executives sindicals. Totes les executives, tant regionals com sectorials, faran la seva formació específica per trobar quina és la causa de la poca presència de dones i buscar maneres de pal·liar-ho.
 
Com a tercera acció, es faran cursos monogràfics entre treballadores i delegades, principalment, a la seu d l'Escola del Treball Digne de Tetuan, que se centraran a formar-les en tot tipus de normativa referent a l'apoderament de la dona i es donaran eines perquè sigui una realitat. 
 
També s'elaboraran materials de difusió per tal de fer arribar als centres de treball, i als treballadors i treballadores en general, unes pautes bàsiques en allò que es refereix a la defensa dels drets de les dones i que seran ja el preludi de la segona fase, que anirà encaminada a formar dones per tal que puguin assessorar i promoure un Treball Digne, sense discriminació per raons de gènere dins de les empreses. Es crearà una Xarxa de Dones que treballin en la informació i puguin ajudar altres dones a denunciar les vulneracions i/o agressions que pateixin.
 
El tercer any del projecte, anirà en la línia de treballar molt els àmbits de la formació i acció al carrer i als centres de treball. Es crearan grups de dones que a les zones industrials de Marràqueix, Fes i Tànger, principalment, portin les reivindicacions i la formació a peu d'empresa.
 
El projecte té un marcat caràcter de gènere: busca l'apoderament de les dones alhora que promociona el seu dret a intervenir en els estaments sindicals. 

En les dues primeres accions proposades d'aquesta primera fase, hi haurà una forta presència d'homes, que són els que actualment conformen el Consell Nacional i les Executives Regionals i Sectorials. Aquest fet ve donat pel convenciment que, per tal de promoure la presència de dones, també cal fer un treball amb els homes que han de ser a la llarga els còmplices perquè es compleixin els cànons de paritat desitjats. 
 
Aquest projecte fa especialment èmfasi en la igualtat entre gèneres, tot promovent la participació de les dones en els àmbits socials i sindicals. Alhora pretén lluitar per la no discriminació de les dones marroquines en matèria laboral i dins de la societat. En aquesta primera fase, hi participen tant dones com homes, ja que aquest primer any del projecte es basa en la necessitat de formar i conscienciar ambdós gèneres per assolir els objectius d'igualtat d'oportunitats.