DLO - Desenvolupament local

DONA, ECONOMIA SOCIAL I TREBALL DIGNE A EL SALVADOR

Número:
3542
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
EL SALVADOR
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
66.182,00
Entitat executora:
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA - SINDICALISTES SOLIDARIS
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

El projecte consisteix a capacitar en fleca i rebosteria a 6 grups de dones prèviament seleccionades dels departaments de la Llibertat, Santa Ana i San Salvador i té com a propòsit millorar les condicions de vida de dones de les àrees rural i semi-urbana, especialment mares solteres i crear cooperatives que s'especialitzaran en la producció i comercialització de pa i rebosteria. Per això es realitzaran capacitacions pràctiques durant tres mesos a cada grup i se'ls dotarà d'un forn i els estris necessaris per a comptar amb una alternativa de treball, atesa la profunda crisi econòmica que travessa El Salvador. Aquestes 6 cooperatives de nova creació es  sumaran a les 23 que ja funcionen al país i que Sindicalistes Solidaris i Inelsa han promogut en els darrers anys. Fruit de diversos projectes que estan en fase d'execució, en aquests moments hi ha 7 noves cooperatives en procés de formació. En total hi haurà 43 cooperatives a les quals Sindicalistes Solidaris i Inelsa fan un seguiment i reforcen la formació davant de qualsevol contratemps.

En un país sense un transport públic eficient i amb una xarxa de carreteres molt deficitària el vehicle que s'utilitza en la totalitat de projectes realitzats és clau i imprescindible per transportar l'equip formador i els aliments. El vehicle que actualment disposem per realitzar aquestes tasques està molt malmès a causa dels anys, de l'alta utilització que se'n fa i de les difícils condicions d'accés a moltes de les comunitats on s'ubiquen les cooperatives. Per això, aquest projecte inclou la compra d'un vehicle de segona mà per substituir el ja existent i que darrerament pateix moltes avaries provocant demores i ajornaments de formacions programades. 

Inicialment s'impartiran tallers de formació en Treball Digne i els seus components. Així mateix, s'impartiran tallers sobre les mesures a adoptar davant el COVID-19, higiene personal i manipulació d'aliments, comptabilitat bàsica i comercialització, amb el propòsit que estiguin millor preparades per a dedicar-se a aquesta iniciativa econòmica local i obtenir ingressos econòmics extres per a les seves famílies. S'aprofitaran aquestes capacitacions per a elevar l'autoestima de les dones ja que és molt baixa i això els impedeix créixer i desenvolupar les seves habilitats.

Altres opcions que tenen les dones una vegada capacitades, són la de muntar el seu propi negoci o emprar-se en alguna fleca existent.

El projecte durarà 12 mesos amb sessions setmanals durant tres mesos per grup i amb una durada de sis hores cada sessió.

Cada beneficiària rebrà un receptari i materials didàctics que contindran elements bàsics de comptabilitat i comercialització.

El forn solidari i els estris es lliuraran a cada grup una vegada finalitzades les capacitacions, serà en qualitat de dipòsit en primera instància per cada grup seleccionat i no solament tindrà com a propòsit ser utilitzat per a la fabricació i comercialització del pa de cada grup; sinó que tindrà una finalitat social, els beneficiaris inicials replicaran la formació tècnica cap a altres membres de la comunitat i/o comunitats limítrofes que el necessitessin i posarà a la disposició d'aquests, tant el forn solidari com els estris, previ acord entre les parts interessades.

D'aquesta manera, els forns solidaris tindran doble finalitat social:
- Produir i comercialitzar pa en les seves diverses varietats per a contribuir a millorar el nivell de vida dels beneficiaris
- Utilitzar-lo el més que es pugui perquè altres persones aprenguin les tècniques de producció de pa i puguin fer ús d'aquest.

Impactes:
- Inserció laboral a dos nivells: producció i comercialització.
- Dona formació i alimentació familiar.
- Contribueix a l'apoderament de les dones.
- Enfortiment del teixit sindical i social.
- Ampliar les oportunitats d'aprenentatge
- Enfortiment de l'organització sectorial.
- Contribueix a prevenir riscos que les dones joves siguin cooptades per les "maras" i/o la delinqüència comuna.
- Es convertiran en proveïdors en les comunitats i de les activitats sindicals i socials a preus competitius i productes nutritius i higiènics.

Amb cada grup se subscriurà un conveni en el qual s'establiran els criteris per a l'ús i manteniment dels forns, les responsabilitats individuals i de grup, deixant clarament precisat que cada forn es lliurarà en qualitat de préstec i que els forns són propietat del projecte. Durant sis mesos s'estarà avaluant l'acompliment dels beneficiaris, per a decidir si se'ls lliura el forn en propietat o no, això dependrà dels resultats obtinguts en l'avaluació realitzada.