DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

DEFENSA I PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS LABORALS A COLÒMBIA

Número:
3325
Estat:
Tancat
Beneficiari:
PGE
País:
COLÒMBIA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
74.560
Aportació del Fons:
30.895,34
Entitat executora:
Fundació privada Pau i Solidaritat
SINOPSI:

Des de fa més de cinc dècades, i en tot el territori colombià, hi ha un conflicte armat amb una multiplicitat d’actors participants important, la qulal cosa ha comportat greus, nombroses i sistemàtiques violacions de DDHH i DDHHLL contra la població civil, especialment dones, camperols/es, indígenes, defensors/es de DDHH i DDHHLL, líders socials i comunals, així com contra organitzacions sindicals com a col·lectiu. Durant tots aquests anys l’estat colombià ha participat del conflicte i ha estat el perpetrador de part de les vulneracions de drets i llibertats de la població. Actualment, tot i la signatura dels acords de Pau amb les FARC l’any 2016, es viu encara un context de violència molt elevat a molts territoris del país i l’estat colombià continua vulnerant els DDHHLL de la població mitjançant la implantació de polítiques neoliberals que afavoreixen les grans empreses i fortunes en detriment de la majoria de treballadors i treballadores. 
 
El projecte que es presenta pretén defensar, promocionar i vetllar pel compliment dels DDHHLL i les llibertats sindicals a Colòmbia a partir de dues línies d’acció. D’una banda, mitjançant la formació i l’adquisició de coneixements d’entre 400-450 persones afiliades a organitzacions sindicals, representants dels i les treballadores en els diferents departaments on es durà a terme el projecte. Aquestes persones es capacitaran i milloraran els seus coneixements sobre DDHHLL i sobre les tècniques i les estratègies a dur a terme per a l'aplicació real i efectiva d’aquests drets. Alhora, les entitats a les que estan afiliades es veuran enfortides de cara a millorar les accions que realitzen per a la defensa dels DDHHLL i el cessament de la violència contra els seus líders i treballadors/es. 
 
D’altra banda, mitjançant diverses accions d’incidència i sensibilització, el projecte pretén denunciar i fer visibles les reiterades violacions de DDHH i DDHHLL per part de l’estat colombià i exigir que aquests drets i llibertats siguin aplicats efectivament i no només ho estiguin sobre el paper, com s’exposa a la Constitució colombiana de 1991 o en els diferents Convenis i Normes Fonamentals del Treball de l’OIT que l’estat colombià ha signat i s’ha compromès a aplicar. Així, es durà a terme una campanya de sensibilització als mitjans de comunicació, es duran a terme reunions amb el Ministeri de Treball i es presentaran denúncies per les violacions de drets davant l’OIT. Abans de la finalització del projecte també es durà a terme un acte públic de presentació de resultats i de l’informe elaborat en el marc del projecte sobre les violacions als DDHHLL i la violència antisindical que es produeix a Colòmbia des de fa dècades. 
 
Finalment, el projecte també preveu la producció d’una exposició fotogràfica i informativa amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar la població catalana sobre la situació actual i la problemàtica que es viu a Colòmbia, i que d’alguna manera pugui exigir a les institucions públiques catalanes un posicionament ferm que contribueixi a la fi de la violència i a la construcció d’una pau estable i duradora.