DLO - Desenvolupament local

COOPERATIVES RURALS DE DONES CAMERUNESES: PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

Número:
3259
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
CAMERUN
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
23.782,61 Euros
Aportació del Fons:
1.812,72 Euros [Ampliable]
Entitat executora:
AGERMANAMENT SENSE FRONTERES
SINOPSI:

Agermanament Sense Fronteres des de l'inici de l'activitat al Camerun el 1996 amb els GIC (Grups d'Iniciativa Comuna) d'homes, en paral·lel comença a treballar amb les associacions de dones actives de la zona de Nyong-et-Kellé. Aquests darrers anys la Delegació d'Osona de l'entitat també ha concentrat els projectes en l'àmbit de les cooperatives de dones. El que inicialment és una activitat complementària esdevé, a partir de 2014, l'activitat prioritària lligada a la nova estratègia de gènere de la cooperació catalana. A partir d'aquest moment es defineix el Programa PAEF (acrònim del francès Programme d'Appui d'activitées Ecomiques des Femmes) centrat a dotar les associacions de dones de mitjans per al conreu agrícola, especialment la mandioca (que és l'aliment base de la cuina de la zona i deficitari al Camerun, ja que en consumeix més que no en produeix). La primera fase té com a objectiu generar recursos per aconseguir la independència econòmica de les dones respecte als homes, gràcies a la gestió de les plantacions de mandioca que, alhora que millora l'alimentació pròpia, els proporciona uns ingressos econòmics per fer front a les necessitats de la família i les empodera davant la societat (molt tradicional i masclista). En paral·lel, hi ha un component de formació, a través de set tallers anuals destinats a les dones que cobreixen les seves necessitats des de la millora dels conreus a la gestió econòmica de les associacions, de la sensibilització envers el cooperativisme com model de treball fins a la formació de gènere. Es tracta d'aconseguir que la incorporació de la dona al rol productiu dins la família i la societat en general no suposi simplement una sobrecàrrega de treball, sinó que el rol reproductiu i de cura sigui compartit amb l'home i els membres de la societat per tal d'aconseguir una igualtat home-dona veritable.