EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

CONTRIBUIR A MILLORAR LA PROTECCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA A NADOR, ESPECIALMENT DELS/DE LES MENORS NO ACOMPANYATS/DES I SEPARATS/DES, EN UN CONTEXT COVID-19 I POSTCOVID-19

Número:
3476
Estat:
Tancat
Beneficiari:
JOV - Joves
País:
MARROC
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
21.410,32
Entitat executora:
ACPP - ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

La província de Nador presenta una greu situació de vulnerabilitat dels/de les joves en trànsit migrant i d'altres situacions desfavorables. De fet, a escala nacional les estadístiques sobre violència contra la infància són alarmants: més de 140.000 menors entre 7 i 14 anys són explotats econòmicament; més de 80.000 menors estan a l'empara d'institucions de protecció de menors entre els quals només l'1% són orfes del pare i mare, 5.000 menors estan en centres de protecció de la infància (reagrupen menors amb dificultats i en contacte amb la llei); més de 6.500 menors són abandonats cada any; més de 10.000 casos de violència escolar són tractats cada any.

Les mesures de contingència imposades en el context COVID-19 actual han provocat l'agreujament de la situació de vulnerabilitat per molts d'aquests menors, ja que el sistema de protecció del menor ha rebut instruccions oficials per recloure'ls tots, de totes les categories, en centres d'acollida (improvisats en alguns casos).

El cas dels MENAS és especialment greu a causa de les condicions de vida indignes en què viuen. La pandèmia ha vingut a reforçar els riscos que afronten per la impossibilitat de respectar les mesures de contenció; l'accés insuficient a l'alimentació, la higiene i l'aigua; la falta d'informació adequada sobre les mesures personals de prevenció i les precauciones que s'han de prendre; i les dificultats d'accés a les cures. La situació de vulnerabilitat d'aquests joves els col·loca en el focus del contagi i propicia la violació dels seus drets.

Aquesta intervenció pretén, com a objectiu general, contribuir a millorar la protecció dels menors en situació de vulnerabilitat al Marroc, tenint en compte la situació excepcional actual (en el marc d'un estat d'emergència per pandèmia) i considerant l'impacte que aquesta crisi global generarà en les condicions de vida futures.

S'incidirà en dues línies d'actuació. D'una banda, es reforçarà el sistema de protecció de la infància en matèria de protecció de la salut i seguretat en el context de pandèmia per COVID-19, així com en la detecció de vulneracions de drets de 150 menors en aquest context. 

Per això, es portarà a terme la dotació d'equipaments per a tres centres de protecció de menors en situació desfavorable, el reforçament de les capacitats dels agents amb contacte directe amb els menors (formadors, monitors i voluntaris) per tal de promoure la seva protecció i transmetre els menors les informacions sobre mesures de seguretat davant del contagi del virus i la creació d'un comitè de suport i promoció dels centres a Nador.

D'una altra banda, es planteja una campanya d'informació i sensibilització de menors, pares, mares i tutors/es i professionals dels centres seleccionats, que visibilitzi les formes de violència contra la infància i afavoreixi la inclusió i protecció dels menors en risc d'exclusió social, també com la seva protecció davant del contagi.