COM - Comunicació Social

CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA CENTREAMERICANA DE COMUNICACIÓ COM UN ESPAI GENERADOR D'INFORMACIÓ- FASE IV

Número:
3333
Estat:
Tancat
País:
Diversos Centreamèrica
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
58.410
Aportació del Fons:
11.608,59
Entitat executora:
Entrepobles
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

El projecte, que és continuïtat del projecte 3206, pretén continuar amb la consolidació de la tasca de la Xarxa Centreamericana de Comunicació com un espai per articular iniciatives de comunicació relacionades amb temes de l'àmbit polític, social, econòmic, equitat de gènere i cultural per promoure el desenvolupament humà dels pobles de Centreamèrica des d'un enfocament crític i qüestionador del sistema, tal com formula la Xarxa en la seva missió.
 
El projecte suposa una continuïtat en el procés de consolidació de la Xarxa i se centra en la producció de vídeos comunitaris i, en el cas d'organitzacions que tenen ràdio com a mitjà d'expressió i de difusió, en la realització de reportatges radiofònics. Tant els vídeos com els reportatges seran sobre temes d'actualitat local. El projecte també dona suport a la difusió d'aquestes produccions,  fetes per les organitzacions que conformen la Xarxa a través de mostres de comunicació i de la inserció a les xarxes socials, en pàgines de Vimeo y Youtube d'organitzacions i entitats de comunicació i en canals multimèdia.
 
L'enfortiment de les capacitats tècniques es farà mitjançant la realització de quatre noves produccions audiovisuals d'almenys 15 minuts de durada de mitjana, una per a cada país. La temàtica i les situacions a reflectir en aquestes produccions seran seleccionades per les organitzacions a cada país. La realització d'aquests vídeos serà dirigida i editada per organitzacions de la Xarxa que compten amb anys d'experiència en la producció de vídeos: COMUNICARTE a Guatemala, ACISAM a El Salvador, la RDS a Hondures i la Fundación Luciérnaga a Nicaragua. Aquestes organitzacions s'encarregaran, també, d'ensenyar a fer a membres d'altres organitzacions de la Xarxa que participaran en cada producció.
 
El projecte enfortirà també els mecanismes de relació entre les organitzacions de la Xarxa, i preveu la realització d'una trobada regional en finalitzar el període d'execució. 
 
Finalment, el projecte continuarà amb la realització de mostres itinerants de cinema comunitari (almenys una gira a dues localitats a cada país: Guatemala, Hondures, El Salvador i Nicaragua). Per això, el CEDOC actualitzarà el registre de materials arreplegats que posarà a disposició de les organitzacions de cada país perquè seleccionin les més indicades per a cada mostra, que estaran supervisades per l'equip del projecte. A més s'inclouran en les mostres els vídeos comunitaris realitzats amb suport d'aquest projecte.