SEN - Sensibilitzacio

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS 2019 EDICIÓ DE PRIMAVERA

Número:
3301
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
CATALUNYA
Import del projecte:
52.000,00 Euros
Aportació del Fons:
25.454,53 Euros
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
SINOPSI:

La implicació de les ciutats catalanes en la defensa i promoció del drets humans té un llarga trajectòria que s'ha anat desenvolupant tant en actuacions de cara a la pròpia ciutadania local com les que han fet internacionalment. En el primer aspecte, un bon exemple és la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans impulsada per la Diputació de Barcelona i que compta amb més de 147 municipis que s'han adherit a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Pel que fa a la defensa i promoció dels drets humans de forma global, els municipis catalans tenen una dilatada experiència que va des de la incidència política (amb l'aprovació de mocions sobre temes de drets humans) a la sensibilització (mitjançant l'organització d'activitats diverses de denúncia de les violacions dels drets humans que es produeixen a totes les regions del món) passant per actuacions més específiques (com ara el finançament de projectes de cooperació al desenvolupament relacionats directament amb els drets humans o la col·laboració en programes d'acollida de defensors i defensores de drets humans en perill).L'any 2013 es va iniciar el projecte 'Ciutats Defensores dels Drets Humans' que ha tingut continuïtat els anys següents. A partir de l'any 2018 es celebren dues edicions, una a la primavera i l'altra a la tardor. A l'edició de primavera d'enguany hi participen els municipis de Caldes de Montbui, Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Vilafranca del Penedès, i Vilanova i la Geltrú.Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions i entitats, que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets humans, ajudant a conscienciar a la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d'integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. Es tracta d'organitzar l'estada a Catalunya d'un grup de defensors i defensores dels drets humans durant un període d'una setmana per organitzar una sèrie d'activitats de diferent naturalesa (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a centres educatius, escoles, entrevistes amb mitjans de comunicació,...) que serviran per donar a conèixer la tasca dels defensors/es i la importància de donar-los suportEls objectius són els següents:- Donar a conèixer la tasca de diferents defensors i defensores de drets humans, ajudant d'aquesta manera a la seva protecció.- Visibilitzar la feina dels municipis participants com a ciutats defensores dels drets humans.- Ajudar a l'intercanvi d'experiències entre defensors i defensores de diferents llocs del món, identificant les similituds i diferències en la seva feina.- Donar a conèixer les arrels, la situació i els efectes dels conflictes que es viuen en els llocs de procedència dels defensors i defensores.