EDU - Educació i Formació

CICLE DE FORMACIONS PER L'ENFORTIMENT DE LES ENTITATS QUE TREBALLEN EN L'ÀMBIT DE LES MIGRACIONS I EL DESENVOLUPAMENT

Número:
3558
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
CATALUNYA
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
43.176,00
Aportació del Fons:
11.318,18
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

Les organitzacions de persones migrades que treballen en l'àmbit de les migracions i el desenvolupament a Catalunya són nombroses i des de fa anys són entitats que promouen el desenvolupament local a origen, fomenten la participació de la població migrada a Catalunya i contribueixen a la sensibilització de la població catalana sobre les diverses realitats del Sud global. 

Des de fa anys, el Fons Català de Cooperació ha treballat de forma conjunta amb aquestes entitats i les ha acompanyades en el seu procés d'enfortiment intentat superar alguns d'aquest factors limitadors. Amb aquest objectius, els anys 2014 i 2016 es van realitzar dues edicions del curs "Enfortim el codesenvolupament. Cicle de formacions sobre l'elaboració de projectes de cooperació per a entitats de codesenvolupament". L'objectiu d'aquestes formacions era reforçar les capacitats tècniques de formulació i gestió del cicle de projectes de cooperació al desenvolupament de les entitats. Aquestes formacions responien a una necessitat tècnica molt concreta i en el seu moment van tenir una bona acollida i uns resultats molt positius.

Actualment, la demanda de formació per part d'entitats en l'àmbit de les migracions i el desenvolupament continua sent present. Tanmateix, tenint en compte els aprenentatges de tots aquests anys, així com el context actual, cal fer un pas més enllà i portar a terme un treball més holístic d'empoderament d'aquestes entitats, que els permeti fer front als reptes globals de forma organitzada i articulada. Des d'un enfocament de ciutadania, cal fomentar el seu empoderament, promoure  la concertació entre elles i reforçar el treball en xarxa i la col·laboració amb la resta del teixit associatiu local. 

En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta proposta formativa és contribuir a l'empoderament de les organitzacions que treballen en l'àmbit de les migracions i el desenvolupament perquè es converteixin en agents decisius en relació a la cooperació al desenvolupament a origen i, a través de l'educació per la justícia global (EpJG), en actors claus per la cohesió social a les societats d'acollida.