DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

CENTRE DE PROTECCIÓ PER A DONES I INFANTS

Número:
4059
Estat:
Tancat
Beneficiari:
DON - Dones
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
607.239,19 Euros
Aportació del Fons:
88.242,50 Euros
Entitat executora:
INTERMÓN OXFAM
SINOPSI:

El projecte és una continuïtat del treball que des del 1993 està duent a terme el CENTRE FOR PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN. No obstant, arran de la guerra que ha assolat Kosovo, les violacions dels drets humans que han patit les dones i els infants s'han agreujat i han fet que la tasca d'aquesta organització estigui encara més justificada. El projecte que es presenta preveu d'assolir els següents objectius: Atenció a les víctimes de violència per raó de gènere: domèstica o violacions durant la guerra; Oferir a les dones serveis de salut primària i reproductiva; Promoció dels drets humans; Proporcionar ajuda psicosocial i suport emocional; Sistematització de dades sobre salut, violència i altres temes relacionats amb dones, infants i famílies.