EDU - Educació i Formació

BENEFICIS ESPORT SOCIAL PER DISMINUIR ÍNDEX DESESCOLARITZACIÓ EN NENS/NENES DE FAMÍLIES VULNERABLES (PROJECTE GAMBETA BUCARAMANGA-COLÒMBIA)

Número:
3772
Estat:
En curs
Beneficiari:
INF - Infants
País:
COLÒMBIA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
30.600,00
Aportació del Fons:
1.558,65
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ FUTBOL, EDUCACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

La intervenció que es proposa es la d'impactar en 100 nens/nenes de l'Escola Luis Carlos Galán Sarmiento, situada al barri d'Estoraques de la ciutat de Bucaramanga, a través de l'activitat extraescolar d'esport no competitiu, en concret futbol social, per tal de mantenir els nens/nenes en un espai saludable, crear hàbits amb valors socials de companyonia, respecte, disciplina, higiene, com també la millora de l'autoestima i del comportament. Tot plegat amb la finalitat de disminuir els índex d'abandonament escolar prematur.

Per això, l'activitat esportiva s'acompanya amb tallers de gestió emocional, coaching esportiu, a més de comunicació no violenta, i de crear comunitat, per mitjà d'educadors socials.

I per tal que l'activitat i el projecte tinguin continuïtat i, amb el temps, puguin ser autosuficients des del propi territori, és prioritari formar els formadors locals (monitors esportius en pràctiques de la Universitat, docents de la Universitat responsables d'aquests monitors, docents de la Escola del Barri), també com sensibilitzar els familiars responsables dels nens/nenes de la importància de l'educació acadèmica per tenir millors oportunitats de futur tant personals com professionals.