SAN - Sanitat

ATENCIÓ SANITÀRIA A LA POBLACIÓ DESPLAÇADA PEL CONFLICTE ARMAT A CABO DELGADO, PRIORITZANT LES DONES I LES NENES

Número:
3804
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
MOÇAMBIC
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
51.222,24
Aportació del Fons:
14.661,91
Entitat executora:
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El projecte s'emmarca en una intervenció més àmplia, de 18 mesos, ja finançada per l'AECID (convocatòria AH 2022) que comença el novembre del 2022. 
 
El conflicte armat ha desencadenat una crisi humanitària i una violació dels drets humans, especialment en persones desplaçades. Segons OCHA, la majoria van arribar al seu destí esgotats, traumatitzats, ferits, amb necessitat d'atenció mèdica urgent i suport psicosocial. Entre els altres drets, l'exercici del dret a la salut està en risc extrem: la població desplaçada no té accés als serveis d'atenció primària i a les unitats de salut que experimenten una supersaturació que perjudica no només la població desplaçada, sinó també la població resident. Atenció especial a malalties infeccioses (malària, diarrees, còlera, VIH, Covid-19); mortalitat materna i infantil i augment de malalties cròniques. Els indicadors de Cabo Delgado ja mostraven situacions crítiques que han estat agreujades per la crisi humanitària i la manca d'atenció sanitària adequada. Especial atenció a la vida de les dones i les nenes, a nivell físic i emocional, a causa de la situació d'abandonament, pobresa, malaltia, abús sexual, segrest, assassinat, traumes i submissió a una espiral de violència que s'estén des del camp de batalla fins a l'espai domèstic. 
 
El projecte més ampli on s'emmarca aquesta proposta incorpora l'avaluació del marcador de gènere de la cooperació espanyola per a l'acció humanitària, tenint en compte els criteris d'anàlisi de gènere i edat, assistència adaptada, efectes negatius i participació adequada. Context més fràgil que mai, inserit en una diversitat cultural creixent a causa de l'arribada de diferents pobles del nord, que viuen amb persones amb diferents idiomes, creences i tradicions tot compartint els recursos escassos. Les accions de suport psicosocial a l'àmbit comunitari són essencials per facilitar la comprensió entre habitants amb diferents orígens d'origen. Es contempla l'enfocament mediambiental de la gestió de la logística, els inputs i els residus sanitaris generats en assentaments i unitats sanitàries.
 
En resum, la província de Cabo Delgado de Moçambic pateix un conflicte armat des del 2017 que, fins ara, ha provocat 946.508 desplaçats i més de 4.000 morts, portant fins al límit la capacitat dels centres de reassentament (CR) i de l'oferta ja limitada de serveis socials públics, especialment de salut. La intervenció contribuirà a salvar vides i mantenir la dignitat humana de les persones desplaçades i la població local dels districtes de Montepuez, Ancuabe i Namuno, tot contribuint a la prestació contínua d'assistència sanitària als centres de reassentament i millorant la resiliència de la resiliència del sistema de salut, prioritzant els grups més vulnerables com les dones supervivents de la violència de gènere i els nens/les nenes.
 
Concretament, en aquesta proposta presentada a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ens centrem en l'activitat 2.5. Adquirir i distribuir kits de dignitat per a 1.500 dones (300 a cada centre de reassentament) en una situació de vulnerabilitat extrema que es viu als cinc centres de reassentament prioritzats, que pertany al resultat 2: Assegurat l'accés i el subministrament de serveis d'atenció primària de salut d'emergència als cinc centres de reassentament seleccionats amb el suport dels tècnics dels centres de salut de referència i dels agents comunitaris de salut.