SAN - Sanitat

ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL I A LES GREUS PROBLEMÀTIQUES PSICOSOCIALS DERIVADES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I LES DROGODEPENDÈNCIES AL MUNICIPI DE PUERTO CABEZAS, RACCN

Número:
3557
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
NICARAGUA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
81.180
Aportació del Fons:
7.788,91
Entitat executora:
COMUNITAT TERAPÈUTICA DEL MARESME, Serveis Salut Mental, SCCL
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

El projecte pretén respondre, a partir de les demandes explícites de les principals institucions locals, a la precària situació de l'atenció a la salut mental i a les problemàtiques psicosocials al municipi de Puerto Cabezas, a la regió de la Costa Carib Nord de Nicaragua.

Es preveu fer-ho a partir de la implantació de un Centre de Salut Mental Comunitari (CSMC), que pugui començar a donar resposta a les necessitats psicosocials de la població actualment desatesa, tot complementant i optimitzant els escassos recursos existents, també com creant-ne de nous. 

Hi ha tres eixos principals: 

- L'àmbit de l'atenció de les persones afectades amb èmfasi a les víctimes de violència de gènere,
- La prevenció i la sensibilització de la població.
- La formació de professionals i estudiants tot intentant seguir el model de cooperació que la CTM ha desplegat a Bluefields (regió de la Costa Carib Sud) fa més de 10 any i que tan bon resultat ha donat al llarg del desplegament.

A través del projecte es pretén també la promoció i la defensa de l'exercici dels drets humans, universals, indivisibles i interdependents, i la dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos. Es farà una atenció especial als drets dels pobles i als drets de les dones, la infància, les persones immigrants i les persones amb diversitat funcional i discapacitats. Igualment es pretén la defensa de l'equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, tot adoptant la perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.