DLO - Desenvolupament local

ARTICULACIÓ D'UNA XARXA DE PERÍMETRES AGRÍCOLES A LA CASAMANCE EN BASE A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I EL PLE EXERCICI DELS DRETS DE LES DONES - FASE 2

Número:
3433
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
123.133,28
Aportació del Fons:
116.127,25
Entitat executora:
FODDE - FORUM POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ENDOGÈNE
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

Aquest projecte és la segona fase del projecte 3199 per establir vincles entre els diferents projectes de desenvolupament agrícola al Senegal recolzats per ajuntaments catalans i altres actors de les cooperacions catalanes com l’ACCD i la DIBA, millorant així la coherència i l’alineament de les intervencions. És la conseqüència lògica de dos projectes anteriors desenvolupats en el marc del GT Senegal del Fons Català. D'una banda el projecte “Espai de concertació de les cooperacions catalanes amb les ARD de Ziguinchor, Sédhiou i Kolda (Senegal)”, a través del qual aquestes tres agències regionals de desenvolupament, la DIBA, l'ACCD i el Fons Català varen identificar de forma participativa la seguretat alimentària com a eix prioritari, amb l’EGiBDH i la bona governança com a eixos transversals. El projecte és de fet un producte d’aquest espai de concertació i del treball en identificació, coordinació i planificació estratègica entre les contraparts a Catalunya i al Senegal. I d'altra banda el projecte “Reforçament de les capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries de base (OCB) al Senegal”, desenvolupat par FODDE al 2017-2018 i que va ser molt ben valorat per tots els actors implicats. FODDE, a més de conèixer en detall el context geogràfic, social i econòmic, és una organització experta en sobirania alimentària i perspectiva de gènere. Això representa una garantia per l’execució tècnica del projecte, que enguany pretén establir una xarxa estructurada de 16 perímetres agrícoles gestionats per GIEs i agrupaments de dones.

L’objectiu és reforçar l’autonomització econòmica i social de les dones, incidir en el ple exercici dels seus drets i simultàniament promoure la seguretat alimentària en una zona com la Casamance, mol exposada a vulnerabilitats en aquest àmbit. Aquests objectius es volen assolir a través de tres eixos principals d’intervenció:

  1. El reforçament de les capacitats productives de les dones implicades als perímetres en matèria d’agroecologia.

  2. La posada en marxa de comunitats autogestionades de finançament (CAF) per facilitar l’accés al crèdit.

  3. L’activació d’un pla d’autonomització de les dones i incidència per al seu accés a la terra i als mitjans de producció, així que en formació sobre els drets econòmics, polítics i socials que els hi corresponen.

La xarxa es dotarà d’una estructura federativa en el marc de la qual les dones dels perímetres implicats podran fer intercanvis de coneixements, unir els seus sistemes de CAF i definir estratègies conjuntes de producció i comercialització.