DLO - Desenvolupament local

APODERANT EL TEIXIT ASSOCIATIU PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA A MAPUTO

Número:
3806
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
MOÇAMBIC
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
141.540,31
Aportació del Fons:
35.014,01
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D´ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

En un context marcat per l'impacte de la Covid-19 i els canvis que comporta la nova etapa de   la situació sanitària, el projecte se centra, especialment, en la millora de les capacitats del teixit associatiu informal de la ciutat de Maputo, mitjançant l'apoderament de les funcions periurbanes i rurals als espais públics, a fi d'aconseguir una millora substancial de les condicions de vida de la població, tot transversalitzant l'enfocament de gènere, fent especial atenció a l'avenç de la paritat entre dones i homes al llarg del cicle del projecte.
 
Els darrers quatre anys ESF ha treballat en la creació i la promoció de compostatge, els dos últims dels quals al Districte de Kamuvukwana. Aquesta nova fase aposta per la promoció de l'enfortiment institucional dels moviments associatius a través de la millora de les oportunitats de generació d'ingressos amb l'impuls d'accions sostenibles d'agricultura urbana juntament amb el municipi, tot alimentant l'autonomia, el lideratge i l'apoderament de les dones, atesa la seva tasca protagonista en la producció i venda agrícola.
 
A això, s'hi afegirà la promoció d'iniciatives comunitàries per a la millora de la qualitat del medi ambient a través d'una ciutadania coneixedora dels seus drets i deures, sempre atenent les vicissituds del context pandèmic.
 
De cara a la consecució de la sostenibilitat del projecte i de l'apropiació entre les beneficiàries i les sòcies locals, la coordinació de les accions anirà a càrrec del Departament d'Agricultura i Pesca del municipi i l'Administració del Districte de Kamuvucuane, amb el suport d'ABIODES en tot el procés. 
 
Un dels elements innovadors que introdueix aquesta nova fase d'un compendi de projectes de continuïtat és l'aposta decidida per la inclusió de l'enfocament de gènere de manera transversal i específica. Per això, ESF comptarà amb el suport de la Fundació Surt, amb la qual es tractarà d'enfortir les accions referides a la paritat i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a terreny.
 
Per aconseguir aquest objectiu, es conferirà una atenció especial a la capacitació contínua en gènere per a l'equip local, però també destinada a les contraparts i autoritats locals i es treballarà per enfortir institucionalment les associacions locals en el seu exercici del dret a la ciutat.
 
La realització de compostatge amb productors/es locals a les pròpies hortes serà una acció contínua per millorar les anteriors experiències en aquesta matèria i ampliar l'horitzó cap a la col·laboració amb noves associacions productores. Es continuarà celebrant i perfilant el suport a les fires agroecològiques del barri. Es donarà un suport integral a la implementació de les accions recollides al Pla d'Agricultura Urbana (PAU) i s'atendrà a la necessitat d'elevar-lo a un nivell polític més vehiculant. Les àrees en què es prestarà especial atenció del PAU seran les referides a la producció, la comercialització i l'aigua al districte.
 
El projecte alimentarà la sensibilització comunitària, com a element de continuïtat necessari de cara a l'èxit de canvis de comportaments a la comunitat més respectuosos amb el medi ambient. Es prioritzaran iniciatives de sensibilització sobre aquesta temàtica, a més de continuar reforçant la matèria d'equitat de gènere als barris. 
 
Totes les iniciatives seran adaptades a la nova realitat instaurada per la Covid-19, seguint els protocols i les mesures sanitàries necessàries. La tasca sensibilitzadora s'acompanyarà sempre del component de comunicació social, a través de la consolidació i la promoció de la Ràdio Comunitària de Maxaquene, eina necessària per assolir incidència i visibilitat i multiplicar, en definitiva, l'impacte de les accions del projecte al districte.