DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

APODERAMENT MEDIÀTIC I JURÍDIC DE DONES, AUTORITATS I COMUNITATS INDÍGENES EN LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS I LA DEFENSA DE LA MARE TERRA

Número:
3400
Estat:
Tancat
Beneficiari:
DON - Dones
País:
GUATEMALA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
47.257,44
Aportació del Fons:
22.150,00
Entitat executora:
ALTERNATIVA - Intercanvi amb Pobles Indígenes
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

Partint dels marcs de Drets sobre Pobles i Dones indígenes que l'Estat de Guatemala ha ratificat com són el Conveni 169 OIT i la Declaració de Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes i incorporant a més l'anàlisi sobre la emergència del Canvi Climàtic i el paper fonamental que els Pobles Indígenes tenen reconegut en els Objectius del Desenvolupament Sostenible. 
 
A partir dels informes de 2018 de la Relatora Especial de Nacions Unides sobre Qüestions Indígenes es constatat la greu situació que pateixen a tres nivells els pobles indígenes a Guatemala en l'actual situació de defensa dels seus territoris.

  • - Vulneració dels Drets reconeguts internacionalment
  • - Discriminacions de gènere
  • - Criminalització de Defensors i Defensores

 
S'identifica l'actual sistema del model neoliberal que usurpa territoris indígenes i dels impactes ambientals, irreversibles i generalitzats del canvi climàtic com desertització, falta d'aigua, contaminació d'aqüífers i terres de conreu, pèrdua de biodiversitat i desaparició de boscos i selves; principalment. Però també dels impactes socials sobre la salut i alimentació dels pobles on les comunitats son expulsats/des de les seves terres, i on els defensors i defensores son criminalitzats, perseguits i judicialitzats. 
 
Davant d'aquesta situació és necessari reforçar els processos de justícia i organització pròpia; apoderar i visibilitzar el paper de les dones en els processos de defensa de drets; donar suport jurídic a defensors i defensores criminalitzats en la defensa de drets reconeguts i de la mare terra. Així treballem amb tres enfocaments integrats:

  1. Drets Fonamentals i Col·lectius 
  2. Discriminacions de gènere 
  3. Canvi Climàtic. 

Així aquest projecte dona continuïtat al projecte cofinançat anteriorment i té quatre eixos d'actuació:

1. Sistemes propis de justícia i autoritat maia. Partint del Pla Estratègic elaborat en l'etapa anterior es vol implementar fent el seguiment i la resolució de conflictes comunitaris; però també donant a conèixer la seva eficàcia i la seva transcendència per fer efectiu el sistema de pluralitat jurídica reconegut al país, legitimar-ho i fer-ho extensiu entre les comunitats com entre el Ministerio Publico, CODEDES, COMUDES del Departament del Kiché. 

2. Apoderament, Visibilitat i Participació de les Dones en els processos de defensa comunitaris. Partint del Diagnòstic de Gènere i del treball realitzat amb les lideresses CPK es vol visibilitzar i reforçar la importància de la seva presència pública als àmbits familiar, comunitari i social. Per això es faran tallers de comunicació, es donarà continuïtat a la campanya "Las voces de las hijas del Mayab" i es tindrà presència continuada en espais radiofònics al municipi del Kiché.

3. Suport Jurídic a Defensors/es. Partint dels processos en marxa es farà seguiment jurídic de set casos de defensors/es que han estat criminalitzats/des per defensar els drets col·lectius i els drets als seus territoris; i que pateixen ara una dilatació del procediment jurídic per soscavar els processos comunitaris. Es treballarà amb clíniques jurídiques per traslladar a les famílies i al conjunt de la comunitat els resultats del procés jurídic i s'elaboraran conjuntament estratègies jurídiques i psicosocials per mantenir els processos de resistència.

4. Sensibilització a Cerdanyola. La participació directa de defensores en l'indiFEST a Cerdanyola reforçarà la vinculació i suport català a la defensa de drets i coherència de la política publica catalana i la realització d'una acció de mobilització ciutadana en el marc de la Tardor Solidaria permetrà sensibilitzar i implicar la ciutadania de Cerdanyola.