EDU - Educació i Formació

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA INTERNACIONAL INNOVA (ANTIGA ESCOLA TALLER DE BISSELANCA)

Número:
3492
Estat:
En curs
Beneficiari:
JOV -Joves
País:
GUINEA BISSAU
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
88.357,26
Aportació del Fons:
51.405,09
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ MÈDICA PER A LA INFÀNCIA, DE CATALUNYA (AMIC)
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

El projecte, que és la continuïtat del P3243, s'emmarca dins el programa d'Atenció a la Infància Desafavorida i en Risc d'Exclusió Social de Guinea Bissau que la Fundació Dr. Ivan Mañero i l'Associació Mèdica per a la Infància de Catalunya (AMIC) desenvolupen en aquest país des del 2007, que pretén contribuir a la millora de l'accés a l'educació primària, especialment dels infants que viuen en la pobresa extrema, així com a l'erradicació de la pobresa a través de la formació de joves i dones. 
 
L'Escola Internacional Innova (antiga Escola-Taller de Bissalanca) està ubicada en un edifici construït per l'ONG AMIC i la Fundació Dr. Ivan Mañero en uns terrenys de la contrapart local ASOCE. Aquest centre va iniciar un programa pilot, tant en la part de taller d'oficis com a l'escola de primària, que es va proposar formar alumnes de l'orfenat Casa Emanuel que havien fracassat a l'escolarització tradicional. 
 
Durant els últims cursos la comunitat proposa obrir el centre als infants de Bissalanca. Una acció que es porta a terme durant el curs 2019-2020 després de realitzar unes obres d'adequació i millora, i d'aconseguir el permís del Ministeri d'Educació per obrir la primera etapa de l'ensenyament bàsic, de 1r a 4t. El 19 de març de 2020, a causa de la Covid-19 el Govern de Guinea Bissau va tancar totes les escoles. El mes de juny es va fer la preinscripció per al nou curs i hi va haver més de 220 sol·licituds.
 
Actualment, aquesta escola està gestionada per un Consell Escolar on hi ha representats els pares i mares d'alumnes, els alumnes, les entitats col·laboradores i el personal docent del centre.
 
El curs 2020-2021 havia d'iniciar-se el 14 de setembre amb 92 alumnes (que inclou cinc infants amb diversitat funcional del centre CE-Casulo, també a Bissalanca i cinc infants amb greus problemes d'aprenentatge com dislèxia, discàlculia, disnumèria, etc.) que faran classes de 1r a 3r de primària. L'escola disposa actualment de cinc professors (quatre d'autòctons i una voluntària expatriada de la Fundació), dos auxiliars lectius i una persona auxiliar (de neteja, principalment). L'edifici compta amb quatre aules totalment equipades, una cuina-laboratori, un despatx i un magatzem. Però el 12 de setembre es va rebre un comunicat del Ministeri d'Educació establint l'inici de curs el 5 d'octubre com a conseqüència de les greus pluges torrencials que estan afectant el país i que ha malmès vies de comunicació i edificis públics.
 
Com a conseqüència de l'èxit de la preinscripció i matriculació d'alumnes en aquests dos cursos, i tenint en compte les necessitats que ens han expressat les mares i pares de la població de Bissalanca, així com tota la comunitat, el centre actual no pot donar cabuda a les expectatives de les famílies i de la comunitat. vist que en un parell de cursos l'escola es quedarà petita i hem buscat un nou terreny per a construir l'ampliació de l'escola. En l'actualitat es disposa de la llicencia per donar classes en el primer cicle de primària (de 1er a 4t) i es volen construir noves aules per acollir les classes de 5è a 8è (el segon cicle de primària).
 
Així el projecte preveu la construcció d'un nou centre que pugui cobrir les necessitats de la comunitat quant a l'educació dels seus infants i quant a la formació i capacitació de les seves dones i joves. Per aquesta fase del projecte es pretén: 
 
- Construir una tanca perimetral en el nou terreny (imprescindible en un país com Guinea Bissau).
- Construir un nou edifici de 240 m2 que disposarà de 4 aules, banys per als alumnes i un magatzem.
- Equipar les aules, amb taules, cadires, pissarres i tot el material necessari per començar les classes.
 
Les obres es faran durant els anys 2021-2022, per tal que l'any 2023 es disposi d'unes instal·lacions adequades i preparades per acollir nens de 1er a 8è de primària, un total de 25 alumnes per grup-classe a l'Escola Internacional Innova. Unes aules que també s'obriran tant als joves per fer formació professional, com a les dones de la comunitat per cursos d'alfabetització i de capacitació.