EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

ALLOTJAMENT TEMPORAL SHELTER PER A LES FAMÍLIES AFECTADES PEL TERRATRÈMOL A HAITÍ 2010

Número:
2168
Estat:
Tancat
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
HAITÍ
Àrea geogràfica:
CARIB
Import del projecte:
0,00 Euros
Aportació del Fons:
50.000,00 Euros
Entitat executora:
CREU ROJA DE CATALUNYA-ÀREA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
SINOPSI:

La Creu Roja ha desenvolupat el disseny d'un habitatge temporal i progressiu de construcció ràpida que pugui millorar les condicions de vida de les famílies afectades per desastres naturals o tecnològics. El projecte que presenten proposa facilitar una solució intermèdia entre la fase d'allotjament d'emergència i la fase d'allotjament permanent dins el programa d'acció humanitària, a través del disseny i l'adquisició d'estructures bàsiques d'allotjament que puguin millorar les condicions de vida de les persones afectades pel terratrèmol d'Haití.A través de l'adquisició i emmagatzematge d'aquestes estructures bàsiques d'allotjament es pretén donar resposta d'una manera immediata i urgent a possibles crides d'intervenció que faci la federació Internacional de la Creu Roja davant el desastre provocat pel terratrèmol d'Haití, i d'aquesta manera col.laborar a garantir la dignitat de les persones damnificades en l'aspecte de l'hàbitat.