EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

AJUT HUMANITARI A LA POBLACIÓ D´UCRAÏNA AFECTADA PEL CONFLICTE ARMAT

Número:
3702
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
ucraïna
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
37.500,00
Aportació del Fons:
20.000,00
Entitat executora:
ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA - ASL
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

Davant la crisi per la guerra a Ucraïna, Acció Solidària i Logística preveu diverses línies d'actuació per tal de donar suport a la població ucraïnesa, greument afectada per l'esclat del conflicte armat des del passat 24 de febrer de 2022. Atesa la situació canviant i urgent que té aquesta emergència, per començar, ASL farà un enviament de material mèdic i sanitari, ja que actualment és una de les majors necessitats que tenen els hospitals del país. Entre altres contactes que hem pogut anar avançant, compten amb donacions i col·laboracions d'empreses privades i de la Fundació de l'Hospital Clínic.

Tanmateix, atès el tarannà d'ASL i els vincles que té amb els cossos de bombers, s'enviarà equipament per als cossos de bombers de la província ucraïnesa de Zhytomyr (per respondre a les demandes que han fet), per tal que puguin fer front a les tasques de rescat que han d'assumir diàriament amb la gran quantitat d'infraestructures derruïdes a causa del conflicte bèl·lic. 

Alhora, ASL enviarà a la zona un equip de dues persones per avaluar altres possibles necessitats als diversos països amb frontera amb Ucraïna. La funció de l'equip és de suport logístic a les activitats i detecció i avaluació de necessitats, tot intentant que la reacció sigui tan àgil com sigui possible.

El projecte vol contribuir a mitigar els efectes de la crisi humanitària sobre la població afectada pel conflicte, a través de l'enviament de materials sanitaris i específics per al cos de bombers, per millorar la situació de la població més vulnerable afectada pel conflicte armat a Ucraïna.