EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

AJUDA D'EMERGÈNCIA PER A MANTENIR LES ACCIONS DE SUPORT A LES MARES SOLTERES I ELS SEUS INFANTS AL MARROC, EN UN CONTEXT COVID-19

Número:
3477
Estat:
Tancat
Beneficiari:
DON - Dones
País:
MARROC
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
38.495,55
Entitat executora:
AMICS DELS INFANTS DEL MARROC
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

Les mesures de confinament de la població que han establert les autoritats del Marroc a causa de la pandèmia, especialment la prohibició de desplaçaments sense autorització administrativa, suposen una dificultat addicional per a l'accés de les mares solteres al mercat laboral o el manteniment del seu lloc de treball, fins i tot en el marc de l'economia submergida (informal o il·legal). Aquest fet, que s'afegeix a la tradicional discriminació social, econòmica i legislativa que pateix aquest col·lectiu al Marroc, agreuja la situació de precarietat de moltes mares solteres i els seus infants i posa en perill el seu accés al serveis bàsics d'alimentació, higiene, allotjament i assistència sanitària.

La reducció d'ingressos que estan patint les entitats socials (les úniques que presten serveis de suport a aquest col·lectiu al Marroc) a causa del tancament de les activitats comercials que realitzaven per generar ingressos propis, suposa un obstacle per al manteniment d'aquests serveis, fins i tot per a la continuïtat de les prestacions i l'assistència a les mares solteres acollides o integrades en programes d'inserció socioeconòmica. Aquest fet afecta també la capacitat de les entitats socials per assumir econòmicament les necessàries tasques de neteja i desinfecció dels seus centres d'acollida i de treball i per a la dotació de productes d'higiene i equips de protecció individual contra el contagi per COVID-19 per a les dones i infants acollits i les treballadores. Aquest fet suposa un risc sanitari per a aquests col·lectius.

El projecte vol contribuir a garantir, durant el període de confinament a causa de la crisi de la COVID-19, l'accés als serveis bàsics a les mares solteres i llurs infants que es troben en situació d'extrema vulnerabilitat i prevenir l'abandonament d'infants per part d'aquestes mares, tot facilitant-los l'accés a l'allotjament, l'alimentació i l'assistència sanitària, a elles i als seus fills, tots en situació d'extrema vulnerabilitat; garantint-los les mesures necessàries per evitar la propagació de la COVID-19 en els centres de treball d'ASF i donar suport, orientació i acompanyament a dones maltractades i mares solteres i garantir-los els drets com a ciutadanes.