DLO - Desenvolupament local

ACOMPANYAMENT I SUPORT A MARES SOLTERES I LLURS INFANTS, I INSERCIÓ SOCIOLABORAL AL CENTRE D´ACOLLIDA D´AÏN SEBAÂ

Número:
3388
Estat:
Tancat
Beneficiari:
DON - Dones
País:
MARROC
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
48.395,50
Aportació del Fons:
6.500,00
Entitat executora:
AMICS DELS INFANTS DEL MARROC
Any d'aprovació:
2019
SINOPSI:

Al Marroc, els infants nascuts fora del matrimoni i les seves mares són la població vulnerable més exposada a la discriminació, l'exclusió, la violència i l'explotació. Hom calcula que l'any 2009 hi havia 83 naixements fora del matrimoni per dia, dels quals 13 infants eren abandonats. 

Des de 1985, l'Association Solidarité Féminine (ASF), de Casablanca, promou els drets de les dones i els infants i prevé l'abandonament dels infants per la reinserció socioeconòmica de les mares solteres, a través dels programes que desenvolupa als seus tres centres, un dels quals, Aïn Sebaâ, és el focus d'aquest projecte. 
 
Amics dels Infants del Marroc (IMA), ha desenvolupat des de l'any 2015 un projecte de cooperació amb ASF, que ha ampliat a partir de l'any 2018 i que preveu continuar fins el 2020. 
 
El projecte pretén: 

  1. Donar suport a més de 1.650 persones de col·lectius vulnerables, principalment dones que han patit violència de gènere i mares solteres i llurs infants, reforçant l'equip humà existent al centre destinat a l'escolta, l'orientació i l'acompanyament d'aquests col·lectius amb assistents socials i escoltadores.
  2. Garantir la inscripció de tots els infants de mares solteres desemparades al Registre Civil, ampliant els recursos humans destinats a aquesta tasca. 
  3. Formar les mares solteres més vulnerables amb cursos d'alfabetització funcional i sensibilització sobre els seus drets i deures, a la ciutadania i a la igualtat, a fi de millorar la seva capacitat per exigir els seus drets, dignificar-les personalment i enfortir-les psicològicament. 
  4. Formar professionalment en restauració les mares solteres més vulnerables i promoure la realització de pràctiques laborals que els permetin la generació d'ingressos en un restaurant gestionat per les mateixes beneficiàries. 
  5. Acollir i tenir cura dels infants fills de les mares solteres a la guarderia del centre d'Aïn Sebaâ, reforçant l'equip d'educadores especialitzades en preescolarització i desenvolupament psicomotriu. 
  6. Sensibilitzar i educar estudiants i població en situació de risc en la prevenció d'embarassos no desitjats i sensibilitzar la població en general sobre la situació de discriminació de les mares solteres, 
  7. Promoure la creació d'una plataforma per a l'autoocupació o una plataforma associativa per al foment del cooperativisme entre les mares solteres que finalitzen els programes, de forma que es faciliti l'adquisició d'autonomia financera a través de l'accés a ocupacions dignes i estables. 
  8. Sensibilitzar i mobilitzar la població calderina i els agents del municipi envers la situació de discriminació de les mares solteres i els seus infants al Marroc.