DLO - Desenvolupament local

ACCÉS A UN HABITATGE DIGNE AMB SANEJAMENT PER A FAMÍLIES EMPOBRIDES DE LES ZONES RURALS DEL DISTRICTE D'ANANTAPUR

Número:
3604
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
ÍNDIA
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
ÀSIA
Import del projecte:
97.760,58
Aportació del Fons:
11.752,00
Entitat executora:
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

El projecte pretén crear un assentament humà inclusiu, digne i segur a la localitat de Borampalli, districte d'Anantapur, per a famílies pertanyents a les castes més desafavorides de l'Índia. Per això, es planteja la construcció de 29 habitatges, per poder fer efectius els seus drets d'accés a l'habitatge i al sanejament per a 26 dones i tres homes amb discapacitat i als seus familiars. La pandèmia Covid-19 ha potenciat la importància de l'accés a l'habitatge, per a la qual cosa es treballa en aquesta línia. 

Coherent amb l'Agenda 2030 de Nacions Unides i les Polítiques del Govern de l'Índia, el projecte s'integra en el Sector Hàbitat dins del Programa de Desenvolupament Integral de RDT i FVF. En aquest marc, el projecte pretén crear un assentament humà inclusiu, digne i segur en la comunitat rural de Borampall, districte de Anantapur, per a famílies pertanyents a les castes més desfavorides de l'Índia. 

A més de la construcció d'habitatges, es proposa la millora dels nivells de conscienciació i coneixement sobre el dret al sanejament i sobre les implicacions de la defecació a l'aire lliure, a través de la sensibilització de les famílies beneficiàries i la població en general en les bones pràctiques d'higiene.

Alhora, en el context actual d'emergència sanitària d'àmbit global per la pandèmia Covid-19, disposar d'un habitatge amb sanejament incrementa enormement la seguretat de les famílies, facilita el distanciament social i la higiene per prevenir-ne el contagi. 

Els nous habitatges que es planteja construir, incorporen millores proposades per les persones beneficiàries recollides en avaluacions realitzades en el sector hàbitat el 2019. Aquestes propostes es refereixen fonamentalment a millores en la construcció encaminades a guanyar intimitat i tenir habitacions més espaioses, amb els beneficis que comportar (especialment important en el context Covid-19). 

El projecte també treballa per a equilibrar les relacions de gènere. La dona a l'Índia sofreix una forta discriminació de gènere, que s'intensifica per raó de pobresa i casta.

El projecte és el resultat del treball conjunt del Panchayat (govern local), el Comitè de Desenvolupament Comunitari (CDC), les organitzacions de base (sanghams de dones i grups de persones amb discapacitat). 

D'altra banda, s'espera que el projecte beneficiï de manera indirecta tota la comunitat, en la qual conviuen persones de totes les castes, per l'impacte de les noves construccions i les millores en la salut pública.