DLO - Desenvolupament local

ACCÉS AL DRET A UN HABITATGE DIGNE AMB SANEJAMENT BÀSIC PER A 56 DONES I LES SEVES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT DE LA COMUNITAT RURAL DE H. R. PALYAM, A L'ÀREA DE MADAKASIRA

Número:
3584
Estat:
Tancat
Beneficiari:
DON - Dones
País:
ÍNDIA
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
ÀSIA
Import del projecte:
183.174,04
Aportació del Fons:
12.000,00
Entitat executora:
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

A través del projecte es construiran 56 habitatges dignes amb sanejament bàsic adequat a la comunitat rural de H. R. Palyam, a l'àrea de Madakasira, districte d'Anantapur, que quedaran a mans de 56 dones. Aquestes famílies viuen actualment en cabanes, barraques o en habitatges deteriorats, poc saludables i insegurs, sense cap accés al sanejament, la qual cosa perpetua la seva situació de vulnerabilitat i exclusió, especialment per a les dones.
 
Aquest projecte és fruit del treball dut a terme pels comitès i associacions comunitàries d'H.R. Palyam, la contrapart local (RDT) i els governs locals de l'àrea i regió de Madakasira. Atenent les sol·licituds del Comitè de Desenvolupament Comunitari, el projecte planteja fer efectiu el dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic, proporcionant-los els recursos humans, materials i tècnics necessaris per a la correcta construcció de les cases i de les latrines, fent que les famílies participin en les tasques de construcció en la mesura de les seves possibilitats i capacitats.
 
La construcció dels habitatges amb sanejament repercutirà en una millora de les condicions de vida, de la salut i la seguretat de tots els i les membres de les famílies, especialment de les dones i de les noies, és a dir, dels grups més vulnerables dins d'aquestes famílies. A més, el projecte promou la reducció de la discriminació que pateixen les dones i augmenta la consideració social dins les pròpies famílies i comunitats davant de la resta de població.
 
Tanmateix, el projecte també contempla la realització de diverses capacitacions i accions de sensibilització amb les pròpies dones, altres membres de la comunitat que pertanyen al CDC i altres organitzacions de base amb l'objectiu de millorar els seus coneixements sobre higiene i sanejament i contribuir a reduir les desigualtats de gènere mitjançant l'apoderament de les dones. 
 
Amb la realització d'aquest projecte, s'aconseguirà l'objectiu de facilitar l'accés a un habitatge digne amb sanejament bàsic a les dones i les seves famílies, a través dels següents resultats:
 
- Promogut el dret a un habitatge digne, permanent i segur a 56 dones i les seves famílies en condicions òptimes de salubritat
- Facilitat l'accés al dret a un sanejament bàsic a través de la construcció de 56 banys i latrina.
- Promogut el desenvolupament i l'apoderament socioeconòmic de 56 dones, a través de l'exercici bàsic dels seus drets.

En el moment actual d'emergència sanitària mundial (també a l'Índia), el projecte busca facilitar a la població rural en situació de vulnerabilitat, les condicions per poder seguir les recomanacions dictades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per evitar la propagació del virus. Promoure la propietat d'un habitatge amb sanejament millora les condicions d'habitabilitat de la població i, per tant, facilita un confinament digne de la població, ja que promou la distància social i redueix l'amuntegament, alhora que afavoreix, juntament amb les activitats de sensibilització, pràctiques d'higiene, com el rentat de mans. Tot això contribueix a la prevenció de contagi per coronavirus.
 
Cal destacar que la proposta és coherent amb l'Agenda 2030, les polítiques del Govern de l'Índia i és pertinent amb la línia de recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i Agències de Nacions Unides davant la pandèmia global de la Covid-19 .