EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

ACCÉS A AIGUA POTABLE PER A REFUGIATS SIRIANS EN ELS CAMPS DE REFUGIATS DE JORDÀNIA

Número:
2878
Estat:
Tancat
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
JORDÀNIA
Àrea geogràfica:
PRÒXIM ORIENT
Import del projecte:
30.000,00 Euros
Aportació del Fons:
30.000,00 Euros
Entitat executora:
FUNDACIÓ UNICEF COMITÈ CATALUNYA
SINOPSI:

El conflicte a Síria és una de les crisis més greus que afecten la infància. En el cinquè any del conflicte, hi ha més de 12,2 milions de persones afectades, dins i fora del país. Els infants estan patint les conseqüències dels enfrontaments i la manca d'accés a serveis bàsics de salut, educació i protecció i estan exposats a greus violacions dels drets humans com assassinats, mutilacions, violència sexual, reclutament en grups armats, entre d'altres. Jordània, el Líban i Turquia són els països que acullen el nombre més alt de refugiats, tant en termes absoluts com relatius a la seva població. A Jordània, actualment 629.000 refugiats sirians reben protecció i assistència humanitària (ja superen els 600.000 previstos per enguany). Des que es va obrir el camp de refugiats de Za'atari, el primer del país, hi han passat més de 420.000 persones. Actualment, s'estima que al voltant de 80.000 persones viuen al camp. L'afluència de refugiats està pressionant els escassos recursos financers del Govern de Jordània, així com de les comunitats i famílies que estan acollint refugiats, que tenen dificultats per atendre les necessitats d'aquesta població. És vital cobrir les necessitats bàsiques de la població refugiada per pal·liar les conseqüències humanitàries i polítiques. L'assistència inadequada als refugiats en els campaments tindria conseqüències immediates en una població nombrosa i molt concentrada. Els escenaris probables inclouen tant problemes de salut, com brots de malalties, augment de la violència o increment de la inseguretat. Específicament, les necessitats d' aigua, sanejament i higiene continuen sent prioritàries. L'ajut d'UNICEF als refugiats i a les comunitats d'acolliment l'any 2014 va suposar el proveïment d'aigua potable i d'ús domèstic per a més de 1,3 milions de persones i la dotació de serveis de sanejament per a més de 220.000 persones. Alhora, més de 200.000 infants van tenir accés a aigua potable, sanejament i instal·lacions higièniques, tant en el seu entorn escolar com en tots els altres espais que els havien estat destinats específicament.A més, UNICEF participa en els clústers de resposta a l'emergència (OCHA) i lidera en l'actualitat el clúster WASH coordinant altres actors estratègics: altres agències de Nacions Unides, ONG de la zona, autoritats i societat civil. El projecte presentat s'emmarca en el Pla de Resposta 2015 de l'agència en coordinació i acordat amb el Govern de Jordània, dissenyar per atendre les necessitats dels infants afectats per la crisi siriana a Jordània. El projecte té com a objectiu prevenir de malalties transmissibles per l'aigua entre la població refugiada siriana més vulnerable a Jordània, a través de l'accés a l'aigua i el sanejament adequats. La proposta presentada pretén donar resposta a les necessitats de subministrament d'aigua de la població refugiada, principalment dones i infants. La dotació de subministraments (kits d'higiene i pastilles purificadores d'aigua) beneficiarà al voltant de 2.500 persones. Alhora, es calcula que al voltant de 6.000 persones que viuen al camp de refugiats de Za'atari es beneficiaran indirectament del subministrament d'aigua previst mitjançant tancs. Les activitats que es duran a terme són les següents:1. Aprovisionament, subministrament i manteniment d'aigua potable i d'aigua per a usos domèstics en quantitat i qualitat adequades. 2. Distribució de kits d'aigua potable, sanejament i higiene.3. Promoció de la higiene i activitats de conscienciacio sobre el manteniment de l'aigua.