RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ

Des de finals de gener de 2017, s’ha configurat un fenomen “Niño Costero” causat per un increment abrupte de la temperatura superficial del mar, la qual cosa ha provocat fortes pluges i tempestes que han derivat en inundacions i altres fenòmens associats com tempestes elèctriques, forts vents, esllavissades de fang i pedres. Aquest fenomen està previst que s’allargui els propers mesos amb conseqüències greus pel territori.

Al Perú, les fortes pluges han generat inundacions i esllavissades de fang i pedres que han afectat 24 de les 25 regions del país. 13 regions ha estat declarades en estat d’emergència, 12 a la costa i una a la conca amazònica. Set Regions han estat declarades en emergència sanitària pel risc d’epidèmies. Hi ha danys greus en infraestructura de vies i espais públics. Segons dades de l’OCHA de Nacions Unides, des de desembre de 2016 hi ha 639.000 persones afectades i 72.115 persones damnificades, 62 persones han perdut la vida, 18.000 habitatges col·lapsats i inhabitables, 7.000 Ha. de cultius perduts i 928 escoles afectades.

Al municipi colombià de Mocoa, departament del Putumayo, els desbordaments dels rius Mocoa, Sanguyaco i Mulato i la quebrada Taruca, han provocat inundacions i esllavissades de fang i pedres que, a dia d’avui, ha deixat un balanç de 238 persones que han perdut la vida, 203 ferides, 220  desaparegudes, més de 300 famílies afectades, cinc escoles malmeses i 25 habitatges destruïts (dades de Creu Roja Colombiana). En aquest moment es continua amb la consolidació del cens de població afectada. Es preveu que el nombre de víctimes pugui créixer. S’estan mobilitzant operacions de resposta a l’emergència per part del Govern nacional, autoritats locals i ONG humanitàries. S’han establert refugis on hi ha allotjades 1.700 persones damnificades.

L’accés a aliments, productes de primera necessitat i combustible és extremadament difícil, i es desconeix la data de restabliment dels serveis d’aigua i energia. Els municipis afectats i la resta d’autoritats s’estan implicant en la resposta d’emergència a través de la distribució d’aliments i aigua potable. Malgrat que hi ha més de 15 entitats amb mandat humanitari implicades en operatius de respostes d’emergència, segons dades de l’OCHA, hi ha necessitats identificades en diferents sectors que demanen suport urgent.

En ambdues emergències, serà el món local, passada la catàstrofe, qui haurà de liderar la reconstrucció del territori afectat, no només les infraestructures, sinó també el teixit social. Per això, partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i implementació de la resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica fer èmfasi en la participació dels municipis i les entitats peruanes i colombianes, també com en els mitjans locals per fer front a la postemergència sense deslegitimar els actors locals.

Per aquesta raó i vista la situació generada i la demanda d’ajuda internacional, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada.