CAMPANYA DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA, VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L'ÀREA MEDITERRÀNIA

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té oberta des de l’any 2013 una campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a Síria (projecte 2579). Atenent a la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode massiu de refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de setembre de 2015 el Fons Català va convocar una reunió amb els ajuntaments i ens locals socis del Fons, en la qual es va acordar una estratègia per a donar suport i acollir aquests refugiats.

 
En aquest sentit, el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i la ciutadania, i d’acord amb les necessitats identificades i peticions realitzades, proposa obrir una campanya de suport als refugiats centrada en cinc eixos:
 
Assistència en les rutes de fugida. Es tracta de necessitats bàsiques: alimentació, salut i higiene així com seguretat marítima. En aquest sentit, ja hi ha entitats que treballen en l’assistència bàsica en ruta. El Fons Català ha identificat ONG i agencies consolidades, verificables i amb prestigi que duen a terme aquestes tasques en ruta. La primera acció que caldria fer seria destinar recursos econòmics a aquestes entitats allà on manquin, ja que hi ha rutes que ja estan cobertes i en canvi n’hi ha d’altres que no. L’objectiu és garantir que els refugiats arribin allà on han d’arribar.
 
Suport als municipis de la ruta. A la ruta que emprenen els refugiats, els municipis estan tenint un rol molt actiu en acollir els refugiats que arriben als seus pavellons, escoles etc... perquè descansin, es rentin i puguin continuar el seu camí. Alguns d’aquests municipis es troben en països que estan vivint una situació complicada, com és el cas de Grècia. És per aquest motiu que els municipis catalans han de donar suport a aquests municipis ja que s’estan quedant sense recursos. D’altra banda, es poden crear canals de contacte de municipi català a municipi de la ruta i aprofitar en aquest sentit les xarxes de ciutats de les quals el Fons Català forma part, com és el cas del CGLU (Ciutats i Governs Locals Units).
 
Planificació i gestió de l’acollida. L’acollida no és ni breu ni limitada en el temps i el refugiat està un temps sense tenir accés a drets. Planificar la gestió vol dir tenir en compte que alguns dels refugiats no tenen recursos econòmics, capacitat habitacional o recursos jurídics. S’ha de poder donar resposta a les necessitats logístiques i de serveis dels refugiats per poder-los acollir. En un termini mitjà s’ha d’abordar la qüestió de la integració dels refugiats i ha d’haver-hi un criteri de territorialització que la permeti. Durant molt de temps caldrà desplaçar al llarg del territori serveis jurídics i socials perquè els que arriben tenen necessitats especials i per això cal que els consells comarcals planifiquin la territorialització. D’aquí a 4-5 mesos arribaran molts refugiats i cal organitzar-se i coordinar-se per tal que hi hagi un dispositiu jurídic especial de tramitació de l’acollida del Govern central adequat, que en té la competència exclusiva.
 
Acollida a Catalunya. S’ha de tenir en compte com es farà la tramitació de l’acollida i la distribució en el territori, la qual ja haurà d’estar preparada, igual com s’haurà d’haver previst quines són les necessitats dels refugiats: serveis bàsics, habitatge, necessitats jurídiques etc...i haver preparat un dossier d’aquestes necessitats. Pel que fa al càlcul del nombre de refugiats que vindran, no cal fer càlculs al respecte sinó pensar a planificar bé l’acollida donant-los una vida digna d’acord a les capacitats dels municipis, sense deixar de banda la qüestió de la integració. Per això cal tenir implantat un dispositiu especial del Ministeri que permeti resoldre en hores les gestions administratives de la demanda d’asil.
 

Educació per al desenvolupament i sensibilització. En el marc d’aquest eix treballem amb un doble objectiu, per una banda es tracta d’alimentar de discurs crític l’embranzida de solidaritat que s’ha generat de manera espontània entre la ciutadania pels refugiats, amb perspectiva de transformació social i justícia global, evitant el paternalisme i la caritat. L’altre objectiu és sensibilitzar els ajuntaments de la importància de la cooperació al desenvolupament per atacar les causes, més enllà d’ara gestionar les conseqüències, que són els refugiats.

Els recursos recollits en aquesta campanya es destinaran al desplegament d’aquests quatre eixos en funció de l’evolució de les necessitats de cada moment.


ACCEDIU AL WEB DE LA CAMPANYA