El FCCD continua essent una peça bàsica en el sistema de cooperacions catalanes, aconseguint que el pes del món municipal sigui equivalent al de la Generalitat de Catalunya.

(text introducció)