El FCCD continua essent una peça bàsica en el sistema de cooperacions catalanes, aconseguint que el pes del món municipal sigui equivalent al de la Generalitat de Catalunya.

El FCCD és una peça important en la cooperació que despleguen les diferents administracions públiques catalanes. En aquest període, s'ha gestionat a través seu el 6% dels recursos públics destinats a les diferents línies, una xifra equivalent al pressupost assumit directament pels municipis catalans, descomptant l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. El món local, en el seu conjunt, representa la meitat de les cooperacions catalanes, i el Fons aconsegueix articular amb la seva acció centenars d'ajuntaments, així com consells comarcals.