Existeix una gran variabilitat en l'eficiència de la cooperació municipal, tot i que les administracions més grans tendeixen a ser més eficients.

Les diferències pel que fa a les despeses de gestió entre les diferents administracions són notables a Catalunya. Les administracions amb més recursos aconsegueixen més eficiència en aconseguir prou economia d'escala, però també en tenir capacitat per externalitzar funcions. Només al 45% de les administracions de les quals es tenen dades, existeix una ràtio superior als 200.000 € per persona dedicada a tasques tècniques o administratives.