L'educació i la salut concentren el suport municipal als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) a través del Fons, mentre que el suport a les comunitats i ciutats sostenibles encara no es desplega plenament.

Fent una classificació aproximada de les accions que han rebut suport a través del FCCD, en clau d'ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), en aquests quatre anys la cooperació municipal es concentra en dos grans sectors com són l'educació i la salut, coincidint amb la classificació segons els codis del CAD-OCDE (Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics). Aquests dos sectors concentren el 63% del pressupost, mentre que la resta es troba a una distància considerable, tot destacant l'ODS5-Igualtat de Gènere, en sintonia amb el conjunt de les cooperacions públiques a Catalunya en aquests anys.
Com s'observa amb els CAD, sectors més vinculats en principi amb el món local, com l'ODS11-Ciutats i Comunitats Sostenibles, tenen un suport encara força discret en aquest període, tot i els esforços per fer valdre les capacitats tècniques i la visió municipalista a la cooperació.