El Fons concentra el suport als municipis a l'assistència a persones refugiades a Catalunya i la resposta a emergències, entre altres sectors.

Entre 2015 i 2018, 15 sectors concentren el 95% l'activitat del FCCD de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD), atesa la classificació del CAD (Comitè d’Ajuda al Desenvolupament) de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics). Destaca el suport que els municipis han vehiculat a través del Fons pel que fa a l'assistència a persones refugiades a Catalunya i la resposta a emergències, tot confirmant un dels rols tradicionals que el FCCD ha tingut.
Per altra banda, el conjunt de sectors que es poden englobar dins l'educació, ocupen un lloc destacat, al mateix nivell que els anteriors (13,5% dels fons executats). També el suport a la bona governança i a la societat civil concentra un suport destacable (10%). Al contrari, sectors com la provisió d'aigua, energia o l'urbanisme, a priori més vinculats al municipalisme, són minoritaris o insignificants en aquest període.