La cooperació al món local es recupera en termes absoluts durant aquests quatre anys, tendint a bon ritme cap al 0,7%.

La tendència general observada al món local durant aquest període és de recuperació dels percentatges de la cooperació dins els pressupostos. Si el 2018 ja són 27 administracions públiques les que superen el 0,5% dels seus ingressos propis dedicats a desenvolupament, EpD i ajuda humanitària, el 2015 amb prou feines eren 10, amb les dades disponibles.