La resposta massiva davant la crisi de refugi a la Mediterrània el 2015, deixa pas a una recuperació sostinguda dels recursos gestionats pel FCCD.
 

A partir de l'any 2012, s'observa una tendència de recuperació dels fons de cooperació municipals, després de la caiguda provocada per la crisi econòmica. La resposta massiva que els ajuntaments catalans van adreçar a l'emergència de refugiats/des a la Mediterrània, va provocar que el pressupost amb el qual comptava el FCCD l'any 2015 se situés proper al màxim de tot el període, distorsionant en certa manera la imatge de conjunt.
L'evolució posterior mostra com es van recuperant els recursos per a la cooperació internacional des dels municipis, fins i tot descomptant l'efecte que té l'ajuda humanitària. El 2018 pràcticament s'han assolit el nivell pressupostari del 2010, sobretot pel que fa a la resta de línies de treball.