Les regions d'Amèrica Central i Carib i Àfrica Sub-Sahariana han recuperat el seu lideratge com a destinatàries més habituals de la cooperació gestionada a través del FCCD.

Durant els darrers quatre anys s'han produït algunes modificacions destacables pel que fa a l'orientació de la Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuda Humanitària. Al principi del període, la regió de la Mediterrània rebia pràcticament la meitat del pressupost executat pel FCCD en aquest àmbit, atesa l’emergència provocada per la guerra a Síria i la migració cap a Europa. 
Tanmateix, el pes de les regions destinatàries s'ha equilibrat i al final d'aquest període són Amèrica Central i Carib i Àfrica Sub-Sahariana, les regions a les quals el Fons destina més recursos. A més d'aquest canvi, les diferències entre les regions s'han escorçat, per respondre als canvis d'escenari i de necessitats.