La cooperació al món local es recupera en termes absoluts durant aquests quatre anys, mantenint el suport pressupostari per habitant.

De la mateixa manera que els pressupostos relatius, el creixement dels pressupostos per càpita als municipis catalans indiquen la recuperació de la cooperació durant aquest període, tot i que l'evolució no es pot quantificar de la mateixa manera, atès el poc pes absolut que té el pressupost de cooperació. El 2015, 28 municipis superaven els 3€/hab l'any de pressupost, el mateix nombre que l'any 2017 (del 2018 no es tenen totes les dades per a comparar-lo).