Les accions de desenvolupament es refermen com la línia de treball més important en mans del Fons, després que l'ajuda humanitària hagi reduït notablement el seu pes.

Si bé el Fons ha tingut un rol tradicionalment molt important en els contextos d'emergència i ajuda humanitària, al final del període s'observa com aquesta línia de treball ha perdut força importància. El pes de la línia d'acció humanitària el 2015 respon a l'extraordinària resposta a la crisi de refugiats a la Mediterrània.
Cap al 2018, però, se situen fins i tot per sota de les despeses administratives, les quals han augmentat d'acord amb les creixents necessitats de gestió i la recuperació de la cooperació internacional als municipis. També s'han incrementat els recursos gestionats per accions d'EpD i millora de capacitats, però sobretot l'alça es concentra en les accions de desenvolupament, les quals superen netament a la suma de les altres línies i despeses al final dels quatre anys.