L'EpD no experimenta grans canvis en l'àmbit municipal, mantenint el seu pes en aquelles administracions públiques on ja s'havia consolidat com a línia de treball.

No s'observa cap tendència clara pel que fa al suport a les accions d'EpD als municipis catalans durant aquest període. Una bona part l'ha consolidada com a línia de treball, amb poques variacions interanuals. Per a 24 administracions, ja representava més del 20% de la partida de cooperació, pràcticament les mateixes que el 2015 (21), del total de 115 de les que es tenen dades.