L'evolució del suport territorial ve sobre tot condicionat per les actuacions d'emergència, tot i que en aquest període el pressupost executat en alguns països estan augmentant progressivament.

L'evolució del suport a les accions desenvolupades als 42 països on el FCCD gestiona projectes de cooperació per al desenvolupament, presenta una casuística força variada durant aquest període. En general, l'existència d'episodis d'emergència és un element que acostuma a alterar els nivells d'inversió, com ara a Cuba el 2017, amb el pas de l'huracà Irma, o al Nepal i l'Equador amb els terratrèmols del 2015 i 2016, respectivament, en relació al suport habitual a cada país.
Si es descompta el pressupost en acció humanitària, com és el cas del gràfic adjunt, es pot observar la tendència creixent de la inversió a l'Índia, el Senegal o El Salvador. En aquests països el creixement pressupostari ha estat força continu durant tot el període. Probablement està vinculat al progressiu desplegament al territori d'entitats que hi treballen, o a l'impacte de les delegacions que el Fons hi manté.