La Mediterrània, l'Amèrica Central i el Carib i l'Àfrica Subsahariana són les regions del món que reben la major part del suport municipal català via FCCD.

L'esforç realitzat per la cooperació municipal catalana amb la crisi a la Mediterrània, especialment l'any 2015, ha situat aquesta regió com la que més suport ha rebut en el conjunt del període. Al mateix nivell es troba l'Amèrica Central i el Carib, una zona del món on s'ha concentrat des dels seus orígens l'acció internacional dels municipis catalans.
L'Àfrica Subsahariana encara no assoleix el nivell d'aquestes dues regions, malgrat que el seu nivell de desenvolupament i les seves dimensions no siguin comparables a les altres regions. Amèrica del sud i Àsia, finalment, capten significativament menys suport entre 2015 i 2018..