Dels 45 països on ha treballat el Fons, 15 en concetren el 79% del pressupost. Destaca el suport a Nicaragua i Senegal, o el poc que en rep relativament Colòmbia en aquests quatre anys.

Entre 2015 i 2018, un total de 45 països han rebut projectes gestionats a través del FCCD. D’aquests, els 15 més importants concentraven el 79% de l’execució, tot destancant-ne al capdavant Nicaragua i Senegal. Aquest país, juntament amb Gàmbia, Moçambic i Burkina Faso, són els principals focus de l’AOD municipal via FCCD, concentració que compensa en part el poc suport que rep la regió del món més afectada per la pobresa i la manca de drets. 
Pel que fa a Amèrica Central, s’hi troben també Guatemala i El Salvador, però no Hondures, entre els principals països. Tampoc és present Colòmbia a l’Amèrica del Sud, habitual per a la resta d’actors catalans, però no per a l’AOD gestionada pel Fons, que es fixa en altres països andins (Equador, Bolívia i Perú).