Es constata una progressiva recuperació de la inversió en solidaritat des de totes les administracions públiques catalanes tot i que les xifres d'inversió encara son lluny de les d'abans de la crisi

Durant el període 2015-2018 es constata una progressiva recuperació de la inversió en solidaritat des de totes les administracions públiques catalanes tot i que les xifres d'inversió encara son lluny de les d'abans de la crisi. Tots els actors registren un increment força continuat durant els últims tres anys, amb un salt qualitatiu molt important el 2017 en que l'ACCD pràcticament multiplica per tres la seva inversió, en el que suposa el primer signe de recuperació després de les retallades del pressupost de cooperació de la Generalitat dels anys precedents. En el món local aquest increment és més moderat, degut en bona part a que les retallades també foren més moderades. Els fons invertits per l'Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i pel conjunt d'ens locals via FCCD creixen de manera sostinguda durant tot el període. En el gràfic s'observa una baixada de la inversió del conjunt dels ens locals via directa al 2018, però es probable que aquesta sigui conseqüència de la no disponibilitat de les dades relatives a 2018 d'alguns actors importants (Lleida, Girona, Sant Quirze, entre d'altres) i que aquest retrocés sigui en realitat o molt moderat o inexistent.