Pla Estratègic 2020-2023 

Pla Estratègic 2020-2023 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aprovat a la 41a Assemblea General (2020)

Arxius adjunts

Pla Estratègic FCCD 2020-2023 (maquetat)_compressed.pdf645.91 KB