Campanyes de sensibilització

La mà refugi

L’objectiu del Fons Català és oferir una eina fàcil, didàctica i visual als municipis perquè puguin distribuir-la a la ciutadania que no té coneixements de cooperació al desenvolupament.

Es tracta d’un vídeo adreçat a la ciutadania en general perquè coneguin les diferents opcions que tenen per implicar-se davant la crisi de les persones refugiades, a més de donar-los alternatives a la recollida de roba. 

Així, des del Fons es dona resposta a la demanda que han fet els ajuntaments i altres ens locals, en el marc de les reunions de la Comissió de Pau i de la campanya de refugiats, per dotar els regidors d’arguments davant les crítiques de la ciutadania quan aconsellen i/o desaconsellen segons quines opcions d’implicació en la crisi dels refugiats.