General

TDR: elaboració d'una anàlisi dels models de regulació de subvencions en cooperació

El termini per a la presentació de candidatures acaba el 5 d'abril 

16 març 2021

El Fons Català convoca Termes de Referència per a la realització d'un estudi amb anàlisi comparativa dels models de regulació de les subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament a les principals administracions que actuen a Catalunya i ajuntaments amb política pública de cooperació al desenvolupament. 

Es busca poder detallar propostes i criteris que poguessin facilitar i orientar una futura ordenança local en matèria de subvencions a la cooperació al desenvolupament. Així, el document que es proposa hauria de servir per assenyalar aquells elements de mínim comú denominador que caldria clarificar, precisar o especificar en una futura norma de caràcter local que ajudés els ens locals en el desenvolupament de la política pública de cooperació al desenvolupament. 

Productes a lliurar: Document d'estudi amb anàlisi comparativa i document de conclusions i propostes

  • Data límit de presentació de l’oferta tècnica: 5 d'abril
  • Data límit de lliurament del producte: 6 mesos des de la data de signatura del contracte.
  • Consulta la convocatòria completa

Les persones interessades hauran d’enviar per correu electrònic el seu currículum i una oferta
tècnica amb pressupost detallat per un import màxim de 12.000 € (IVA inclòs) a fonscatala@fonscatala.org fent constar la referència: “Proposta d’anàlisi comparativa dels models de regulació de les subvencions”.